OM OSS OCH ES-METODEN

0
817
Med ES-METODEN till rätt underlag för kommande hållbarhet.
Oberoende konsult, egenföretagare Kjell Wiklund, fd chef Beckers,kjell.wiklund17@gmail.com
+46704920321
Oberoende konsult, egenföretagare Lars Sandberg, fd L&Ö och Fibor, lars.sandberg@eoc.se
+46705282855
Oberoende konsult, egenföretagare Per Karneke, fd Alcro Beckers färgexpert, malerikonsultkarneke@gmail.com
+46707456201
Christer Grenbäck, Takcare, info@takcare.se
+46707880320

Alla skyddade ytor från solens UV-strålar är historiskt unika. Vi levererar miljöanpassade prestationskemikalier, borttagningsmedel anpassade för Din yta, och för Din hälsa också. Varuprover och plastfolie för Dina tester kan även erbjudas hos våra återförsäljare och hos Takcare, se ”kontakt”. Tillsammans med miljöanpassning, för längsta hållbarhet på alla organiska ytor med ES-METODEN, och oss med Takcare, förbättrar vi förutsättningarna för att Ni ska lyckas med Ert projekt i organisk byggnadsvård.

Engagerade entreprenörer med kraft att genomföra väljer oss. Det är några sammanfattande ord om oss som arbetar med Takcare. Vi är inte bara ett företag i mängden utan vi har nyckeln till Er framgång, ES-METODEN, vår snabba, 5-7 ggr snabbare, jmfr namngiven entreprenör, se video, än upphettning, och unika metod med omhändertagande av tex. farliga färgrester, som tog tio år att metodiskt arbeta fram tillsammans med fabrik och några entreprenörer, som grundaren Christer Grenbäck lanserade för ett antal år sedan! Färgborttagning lager efter lager, renovering, miljö, klimat, miljöanpassat, miljövänligt. Du har kontroll på vad Du löser upp, skikt efter skikt. Du kan stanna på rätt underlag för hållbarhet hos det nya ytskyddet, eller lämna kvar lager av historiskt intresse. Med ES-METODEN kan man kontrollera och övervaka skicket på gammalt trä från 1700 talet, 18 lager färg på putsfasad från 1860, finns några sprickor? Vi är engagerade människor som råkar veta väldigt mycket om just de sakerna.

ESMETODEN är miljöanpassad, biologiskt nedbrytbar och flampunkt över 100 *C, fungerar så att den kapslar in allt organiskt material med ES produkt. Man slipper förstörande upphettning och penetrering av tex. fastighet och den gamla färgen, under rätt statiskt laddade plastfolie och omhändertagande av gammalt ytskydd till miljöhantering. Efter att du applicerat den valda miljöanpassade produkten efter egna tester av ES produkter och verkningstid, kan du enkelt avlägsna den gamla färgen från dess yta och sedan avfallshantera den. För dig med allergiproblem och eksem kan du känna dig trygg i användandet av Takcares ES produkter.

Vi är specialister som är övertygade om att riktigt bra konsulting inte behöver vara komplicerad. Tvärtom. Genom att vi arbetar nära våra kunder och kollegor löser vi tillsammans problem på smarta och smidiga sätt. Vår lyhördhet gör att kunden slipper generella standardlösningar och tillsammans med våra strategiska partners kan vi utveckla lösningar som våra kunder faktiskt behöver. Tack vare våra gemensamma resultat har vi kunnat hjälpa människor som verkligen behöver vår hjälp. Tillsammans skapar vi värde med ES-METODEN.