Gammal färg med farligt blyvitt från putsfasad.
 • Om oss för hållbar yta.
 • sex egna icke frätande kemiska medel som icke ändrar ytans pH-värde. Inget behov av neutralisering. vårt varumärke ”ES-metoden”  med färglyftarna ES, ES TUNN, ES +, ES 1 samt ES 2 och ES 4.
 •  
 •  
 • Miljöanpassad Byggnadsvård – inför ommålning fönsterkarmar vid fönsterrenovering, ES, , på plåttak lyfter vi färgen i ”skinn”, ES 1, putsfasad, vi löser upp färgen med ES 2 och skrapar av den, behåller tex gammal K-märkt puts , trävägg, ES ochES 2, går in till rätt färglager, innertak, innervägg, ES +, löser upp plastfärgen, färg på stuckatur med ES, golv,epoxi med ES, billack med ES, fritidsbåt,ES 2 och ES 4, flygplan ES + och ES, saluhall, ES, etc.
 • Förbehandling inför ommålning med hälso-, miljö- och användarvänliga prestationskemikalier
 •  
 • Vi är nu kompletta. Med ES 4 har vi det som saknades för färganpassning i alla områden, inne och ute, så miljöanpassat medel att det inte ens kräver miljömärkning!
 • affärside’n är att vi tillhandahåller den metod och medel med vars hjälp ni får rätt yta som förutsättning för bästa hållbara nya giftfria ytskydd.
 • Du bestämmer själv vilka färglager som ska bort.
 • du styr färgborttagningen med flöde, temperatur, tid och rätt anpassat verktyg för skjuvning.
 • med hjälp av biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt ytskydd. ES medlen är icke frätande och förväntas icke påverka lignin i trä,  har icke så skett på nitton år.
 •  
 • förutsättning för längsta organiska ytskyddstid åstadkommes genom att anpassa yta rätt med ES medel inför applicering av ny färg.
 • vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar också i ytskyddskonferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
 • att arbeta med en kemisk lösning för anpassad färglyftning inför nytt ytskydd. Det är också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden att åstadkomma rätt yta inför ommålning.
 • www.takcare.se. https://shop.takcare.se.        
 • www.arbetsmiljoforum.se/    www.alsglobal.se/
 •    Christer Grenbäck

 • kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad tillsluten förvaring innan miljö- och avfallshantering.

hållbar miljöutveckling med ES-metoden !