Förbehandling inför ommålning. Färgborttagning med ES och ES-metoden, Danderyd.

Allt ytskydd i industriella och kommunala anläggningar, infrastruktur och fastigheter utsätts för olika typer av nedbrytning. Det kan förutom UV-strålning och väder, vara korrosion, mekanisk nötning, kemisk påverkan, termisk påverkan, och så vidare. Det orsakar störningar i produktion och användning, intäktsbortfall, kanske förlorad goodwill, samt förbrukning av ändliga naturresurser när de förstörda konstruktionerna måste ersättas med nya. För att inte tala om allt onödigt avfall som uppstår.

Kapsla in lyft upp och avfallshantera den gamla dåliga färgen som är krackelerad