UTAN PENETRERING. HELT RENT INFÖR OMMÅLNING PÅ PLÅTTAK, HELT UTAN SKADA I ROSTSKYDD OCH AVFALL I MILJÖ SOM DAGVATTENBRUNN. #kapslainlyftuppavfallshanteramiljö.

0
416
Färglyftning utan penetrering.
Skonsam färglyftning med ES_1 och ES-Metoden på hela plåttaket, ingen penetrering på det känsliga rostskyddet.
https://takcare.se/pdf/

UV-strålning förstör ytskyddet på plåttaket, det flagnar.

Här ovan förstörande vattenblästring !!!!

Gör så här som nedan för hållbart plåttak.

ES-metoden för hållbart tak.
Lätthanterligt omhändertagande, efter upplyftning av den gamla takfärgen.

Vi erbjuder miljöanpassade prestationskemikalier som icke är frätande färgborttagningsmedel.  Medlen ger Rengöringsgad 1 på hela plåttaket. I alla väderstreck. Helt skonsamt. Utan att skada rostskyddet !

Det finns ”nya” ytskydd på plåttaken numera. Inte bara Plastisol. Till dåligt Plastisol som är färglyftaren ES 1 framtagen för att att lätt lyfta ytskyddet i ”skinn”. ES 1 går ned och jobbar helt skonsamt inunder grundfärgen mot zinken. Och lyfter både förstörd grund- och toppfärg, förstörd pga mjukgörare som vandrat upp i färgskiktet.

Med ES-metoden kan Du utomhus lyfta fram helt oskadd metallyta på taket.  Dvs hela zinkytan på metallen är helt oskadd.

Färgborttagningsmedlet utsprutat jämnt och flödigt.

Dvs inget skadat rostskydd inför ommålning. Helt perfekt plåtskydd i alla väderstreck.

Om man däremot vattenblästrar ytan,( min 700 bar, roterande runda högtrycks vattenstrålar) skadas rostskyddet med plastisk deformation och ingen enhetlig färgborttagning över huvud taget.

Förbehandling med ES-metoden ger Rengöringsgrad 1 över hela plåttaket och hela plåtfasaden inför ommålning.

Till Plastisol har Du den framtagna färglyftaren ES 1 alt ES 3 för fasad.

Gör alltid test med flera ES medel ett dygn på okänt plåttak med ES, ES +, ES 1, ES 2 och ES 3. Ev. ES 4. Detta för att uppnå lång tids ytskydd med rätt underlag som grund.

—————————————————————————————————

Skjuvning med skrapning innan omhändertagandet med ES-metoden.
Rengöringsgrad 1 efter helt mekanisk färgborttagning med ES-metoden, INGET högtrycksvatten har funnits på taket.

 och    

Helt rent på hela taket efter ES-metoden. Rostskydd på vissa fläckar.

Olfaskrapan finns i 300 och 600 mm.

Eller så här!

Ovan foto är från ES-metoden i centrala Göteborg utan vattenhögtryckspump och inte det minsta nedsläpp på marken. / cg

KONTROLLERAT LITE NEDSLÄPP PÅ MARKEN, DOCK INGA SMÅ FÄRGFLAGOR SOM MED VATTENBLÄSTRING.

                Skjuvas loss med hetvatten flatstråle

skjuvning från hetvattentvätt 270-350 bar,  flatstrålemunstycke.  min 18 liter per minut och max 90*C.

ES-metoden: Rikta vattenverktyget från dig i 30-45 graders vinkel längs falsen mot falsens rygg, munstycket endast 1-3 centimeter från falsen. Börja med att hålla still ht pistolen, låt vattnet göra hål på beläggningen på falsen och lyfta beläggningarna på de båda banden.
Spola alltid från rengjord yta från dig mot färgen. Lugnt och metodiskt.
Med flatstråle enbart på falsens rygg!
Vattnet lyfter beläggningen från plåtbandet. Därefter bearbetar du sakta och metodiskt falsen, enbart falsen, och du lyfter färgen från banden på samma gång.(Om behov, en roterande hetvattenstråle på falsen)

Slutavsköljning uppifrån och ner.

  • Viktigt!  För att undvika intorkning av medlet på plåten, skölj snarast av plåten med hetvatten efter färglyftningen.

Åtgång av ES produkt, från 0,25-/ kvm/lager. Kalkylera med 0,3.

Vid målning på nylagd galvaniserad plåt (som tas fram med färgborttagningsmedlet), bör metallen först ”snabbåldras” för bättre fäste för färgen.Detta görs genom uppruggning, slipsvamp, målartvätt eller utblandad RENO14. Sköljning och torkning. Oxidering / rost avlägsnas med BPS7315 och spädes 1-10. Ytrost behandlar du med det sura BETO som har pH1. Dessa miljöanpassade produkter tillhandahålles genom vår fabrik i Uppsala.

Avspolning med vatten och lufttorkning av ytan. Du har nu ett icke skadat Premiumtak!

Sprutmåla sedan med eventuellt samma utrustning som du applicerade färgborttagaren med.

Omhändertagande av gammal färg;
Med ES-metoden tar du hand om all gammal färg intakt i stora stycken på taket, för vidare bortforsling och avfallshantering.

Skyddsklädsel:

Åtsittande glasögon alt. visir, kemikaliehandskar och lämplig klädsel, se pkt 8 i säkerhetsdatabladet.

           
Miljön: Skydda känslig natur och dagvattenbrunnar. Om problem, spola med vattenslang, spola gärna innan också,  verkning upphör.  Färgen insamlas i tjocka sopsäckar av papper och lyfts ned. Inga färgflagor på marken till minimalt.

Stängda anpassade sopsäckar med gammal färg och hämtning från taket till avfallsanläggning.
https://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/    


Miljöaspekter: www.alsglobal.se/

Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad innan 1970.  Ev. ska då www.arbetsmiljoforum.se/

läkarundersökning utföras varvid man kontrollerar halten bly (Pb) i blodet.

Destruktion eller farligt avfall till miljöstation?  Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. www.alsglobal.se/

I övrigt, förslutna soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.

Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar. 

Märkning:
Hälsoskadlig, farligt vid förtäring.
 
  
Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet! Kapsla in den gamla ev. farliga färgen i ES fvb. avfallshantering.

Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!Avled restvatten från dagvattenbrunn.
Agera, inte reagera, fabrikspriser.

—————————————————————————————————

((Jfr den tidigare Vattenblästring:

Inte delvis rengöring och P E N E T R E R I N G  av metallen med 700-2500 bar (700 kg/cm2 – 2500 kg/cm2) med  roterande vattenstrålar och plastisk deformation, förstört rostskydd  med   UTTÄNJD   FÖRSTÖRD   METALL, dvs förtunnad takplåt samt  spridning  av  föroreningar ! )

   Christer Grenbäck,   kontakta mej vid minsta fundering 070 7880320 eller info@takcare.se