Till hållbarhet med omhändertagande

Färgborttagning på vagn av epoxi med ES, likaså ES till gamla linoljefärger i innertaket rikssalen Stockholms Slotts , på Stockholms Stadshus, inomhus i innertak med ES + och fönsterrenovering med ES. www.larsson-ornmark.se. Tvåstegsapplicering av ES, ES+ och ES1. Enstegsapplicering med ES2, ES3 och ES4.

Förr inför ommålning. Upphettning av färg med farliga ångor och hårt sprött trä som resultat, om inte allt brunnit upp som mitt i Stockholm för några år sedan när två nyanställda ”gjorde som man alltid gjort” och de skulle fönsterrenovera med upphettning och isoleringen i väggen pyrde när man avslutade den dagen.

Farlig torrskrapning med tex. blyvitt i damm och upphettning med farliga ångor. Du utsattes för farliga ämnen, som bly i färg, asbest i golvlim, frätande spackel eller allergiframkallande konserveringsmedel i vattenburna färger.

3M Hand-Masker
Statiskt laddad tunn plastfolie för bättre bättre vätning, odör och väder.

Nu. Vårt varumärke ES-Metoden som har funnits sedan år 2002.

År 2002- k-märkta ytor.

År 2007 Rosenbad, stuckaturer.

År 2009 Rikssalens innertak Stockholms Slott

År 2011 renoverades hela yttre fastigheten ”Skeppet” där Hasse o Tage hade haft ”88-öresrevyn” ES-Metoden med fantastiskt bra hållbart resultat, dvs. miljöanpassning till rätt underlag inför rätt ommålning.

2016 Ett helt unikt fastighetskvarter brann ned pga. misstag av den gamla upphettningen vid fönsterrenovering, inkl. fastigheten där anrika biografen Röda Kvarn fanns. En vecka efter branden ringde företaget som hade åstadkommit detta och ville ha utbildning igen för de två nya målarna av den enkla och säkra ES-Metoden, varpå jag fick hänvisa dem till vår hemsida med all info.

ES-Metoden inför ommålning, innebär varlig, lager efter lager, användarvänlig borttagning, styrd färglyftning av allt organiskt gammalt ytskydd till rätt underlag till hållbarhet. Du kapslar in allt med ES-Metoden, metoden med omhändertagande av farligt material. Verkningstider med självhäftande statiskt laddad plastfolie utanpå. Den svenska välbeprövade metoden har sedan ett 20-tal år använts till de känsligaste ytorna i landet, se ”tips/råd”. ES-Metoden ingår också sedan många år vid utbildning till Kulturmålare i Sverige;

–   Kapsla in 

Färgborttagning till trärent
Till trärent helt skonsamt och inkapslat med elektriskt laddad plastfolie med ES
Gustaf Vasa kyrka och ES-METODEN
Täta plastfärger som lades på på 1980 talet talet tas nu varsamt bort. Gustaf Vasa Kyrka, Sveriges 5:e största kyrka.
Ytterst skonsam färgborttagning med ES-metoden invid Regalskeppet Vasa, Museum. inplastat med 3M Masking Film, verkningstid
Profilskrapa
Speedheater Profilskrapa för profilerade fasader och grövre snickerier.

–   Lös/ lyft upp och skjuva loss med anpassat verktyg, kanske egen tillverkat för att passa ytan.

–   Avfallshanteramiljö

Bly i färg
Mycket farlig gammal färg, här bly som tas omhand i samma hinkar som innehöll ES produkt, låses in varje dag i kontainer och hämtas av servicebil fvb miljö avfallshantering.
Avfall ikapslat i folie
Direkt i hink som ovan, eller gammal farlig färg säkert inkapslad i tät plastfolie
Miljö, Avfallshantering, hämtning av gamla farliga färger till miljöstation, ES-metoden
Miljö, Avfallshantering, hämtning av gamla farliga färger till miljöstation, ES-metoden-takcare

Efter skjuvning, är den gamla färgen nu inkapslad trögflytande massa, färdig för avfallshantering! Miljöanpassning av gammalt ytskydd till rätt yta som underlag för nytt giftfritt ytskydd. Du slipper farligt damm, farliga ångor, bly eller konserveringsmedel och har nytt giftfritt ytskydd med lång hållbarhet och Du har gott samvete med den gamla färgen väl omhändertagen.

arbetsmiljoforum.se        alsglobal.se

takcare.se