TILL HÅLLBARHET MED OMHÄNDERTAGANDE

Färgborttagning på vagn av epoxi med ES, gamla linoljefärger i innertaket rikssalen Stockholms Slotts , på Stockholms Stadshus, inomhus i innertak med ES + och fönsterrenovering med ES. www.larsson-ornmark.se

Förr inför ommålning. Upphettning av färg med farliga ångor och hårt sprött trä som resultat, om inte allt brunnit upp som mitt i Stockholm för några år sedan när två nyanställda ”gjorde som man alltid gjort” och de skulle fönsterrenovera med upphettning och isoleringen i väggen pyrde när man avslutade den dagen.

Farlig torrskrapning med tex. blyvitt i damm och upphettning med farliga ångor. Du utsattes för farliga ämnen, som bly i färg, asbest i golvlim, frätande spackel eller allergiframkallande konserveringsmedel i vattenburna färger.

Nu. Vårt varumärke ES-Metoden. Det har funnits sedan år 2002.

År 2011 renoverade ett stort välkänt fönsterrenoveringsföretag hela yttre fastigheten ”Skeppet” där Hasse o Tage hade haft ”88-öresrevyn” ES-Metoden med fantastiskt bra hållbart resultat, dvs. miljöanpassning till rätt underlag inför rätt ommålning.

2016 Ett helt unikt fastighetskvarter brann ned pga. misstag av den gamla upphettningen vid fönsterrenovering, inkl. fastigheten där anrika biografen Röda Kvarn fanns. En vecka efter branden ringde företaget som hade åstadkommit detta och ville ha utbildning igen för de två nya målarna av den enkla och säkra ES-METODEN, varpå jag fick hänvisa dem till vår hemsida med all info.

ES-Metoden inför ommålning, innebär varlig, lager efter lager, användarvänlig borttagning, styrd färglyftning av allt organiskt gammalt ytskydd till rätt underlag till hållbarhet. Du kapslar in allt med ES-Metoden, metoden med omhändertagande av farligt material. Verkningstider med självhäftande statiskt laddad plastfolie utanpå. Den svenska välbeprövade metoden har sedan ett 20-tal år använts till de känsligaste ytorna i landet, se ”tips/råd”. ES-Metoden ingår också sedan många år vid utbildning till Kulturmålare i Sverige;

–   Kapsla in 

3M Hand-Masker
Statiskt laddad tunn plastfolie för bättre bättre vätning, odör och väder.
Färgborttagning till trärent
Till trärent helt skonsamt och inkapslat med elektriskt laddad plastfolie med ES
Ytterst skonsam färgborttagning med ES-metoden invid Regalskeppet Vasa, Museum. inplastat med 3M Masking Film, verkningstid

–   Lös/ lyft upp och skjuva loss

–   Avfallshanteramiljö

Bly i färg
Mycket farlig gammal färg, här bly som tas omhand i samma hinkar som innehöll ES produkt, låses in varje dag i kontainer och hämtas av servicebil fvb miljö avfallshantering.
Avfall ikapslat i folie
Direkt i hink som ovan, eller gammal farlig färg säkert inkapslad i tät plastfolie
Miljö, Avfallshantering, hämtning av gamla farliga färger till miljöstation, ES-metoden
Miljö, Avfallshantering, hämtning av gamla farliga färger till miljöstation, ES-metoden-takcare

Efter skjuvning, är den gamla färgen nu inkapslad trögflytande massa, färdig för avfallshantering! Miljöanpassning av gammalt ytskydd till rätt yta som underlag för nytt giftfritt ytskydd. Du slipper farligt damm, farliga ångor, bly eller konserveringsmedel och har nytt giftfritt ytskydd med lång hållbarhet och Du har gott samvete med den gamla färgen väl omhändertagen.

arbetsmiljoforum.se        alsglobal.se

takcare.se

ES-METODEN TILL HÅLLBARHET MED OMHÄNDERTAGANDE MILJÖAVFALL.
 Sju egna icke frätande prestationskemiska medel som icke ändrar ytans pH-värde. Inget
behov av neutralisering. vårt varumärke ”ES-METODEN” med färglyftarna ES, ES TUNN, ES
+, ES 1 samt ES 2, ES 3 och ES 4. Biologiskt nedbrytbara prestationskemikalier.

 Miljöanpassad Byggnadsvård – ES inför ommålning av fönsterkarmar vid fönsterrenovering,
på plåttak lyfter vi färgen i ”skinn” med ES 1, på putsfasad löser Du upp färgen med ES 2
eller ES 3 och skrapar av den utan att förstöra putsen. Du behåller tex gammal K-märkt puts
, trävägg förbehandlar Du med ES eller ES 2, går in till rätt underlag förutsättning för nytt
hållbart ytskydd. Innertak, innervägg, ES + löser upp endast plastfärgen, färg på stuckatur
med ES, golv, epoxi med ES, billack med ES, fritidsbåt med ES 2 och ES 4, flygplan ES +
och ES, saluhall träinredning i behållare med ES tunn, etc.
 Förbehandling inför ommålning med hälso-, miljö-och användarvänliga prestationskemikalier
 Vi är nu kompletta. Med ES 4 har vi det som saknades för färganpassning i alla områden,
inne och ute, så miljöanpassat medel att det inte ens kräver miljömärkning!
 affärside’n är att vi tillhandahåller den metod och medel med vars hjälp ni får rätt yta som
förutsättning för bästa hållbara nya giftfria ytskydd.
 Du bestämmer själv vilka färglager som ska bort.

 1. – Du styr färgborttagningen med flöde, temperatur, tid och rätt anpassat verktyg för
  skjuvning.
 2. – med hjälp av biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt
  ytskydd. ES medlen förväntas icke påverka lignin i trä, har så icke skett sedan år 2002.
 3. – förutsättning för längsta organiska ytskyddstid åstadkommes genom att anpassa yta
  rätt med ES medel inför applicering av ny kvalitetsfärg.
 4. – vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar
  också i ytskyddskonferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
 5. Det är också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden att åstadkomma rätt
  yta inför ny hållbar miljöanpassad ommålning.
   www.takcare.se. https://shop.takcare.se.
   Christer Grenbäck

  kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad tillsluten förvaring innan miljö- och
  avfallshantering. www.arbetsmiljoforum.se/ www.alsglobal.se/

   #kapslainlyftuppavfallshanteramiljö #omhändertagandemedhållbarhe
Gustaf Vasa kyrka och ES-METODEN
Täta plastfärger som lades på på 1980 talet talet tas nu varsamt bort.