SNABBT, MILJÖNPASSAT TILL RÄTT UNDERLAG FÖR DIFFUSSIONSÖPPEN HÅLLBARHET

Exempel på färger som miljöanpassat lyfts upp med ES-Metoden. Kontakta Målerikonsult Per Karneke som tagit fotot för mer info +46 707456201, malerikonsultkarneke@gmail.com ( fd chef Alcro och Tiikkuriila)

Ofta är bästa lösningen att först använda ES till några lager och sista lagret som ska bort med ES_+ om Du ska avlägsna den täta ”plastfärgen” som ställt till det. Lämna gärna det intakta färglager om det är av samma sort som det som ska på, naturligtvis diffussionsöppen färg.

ES här till stuckatur.
 • ES-METODEN TILL HÅLLBARHET. INGET BEHOV AV VATTEN PÅ YTA…
 • Förbehandling inför ommålning med svenska hälso-, miljö-och användarvänliga prestationskemikalier
 • Du applicerar i ett eller två steg, styr borttagningen av organiska ämnen med temperatur, flöde, tid och rätt anpassat verktyg för skjuvning.
 • Du avlägsnar lager efter lager, och alla lager med tid, men bestämmer själv vilka organiska lager som ska bort, ”plastfärg”, limfärg, epoxi etc.

Kanske lämna det innersta av historiskt intresse, som vi gör med K-märkta ytor.

 • ES-metoden är 5-7 ggr snabbare än den farliga upphettnings metoden. Kapacitet är upp till 8 kvm per timme beroende av antal lager till perfekt underlag för ny diffusionsöppen färg.
 • Smidiga billiga nitrilhandskar som Du slänger efter dagens slut, skyddsglasögon, statiskt laddad plastfolie och en pensel som Du använder som spackelspade är vad Du behöver.
 • Sju egna icke frätande prestationskemikalier som icke ändrar ytans pH-värde, och inget behov av neutralisering på yta inför ommålning. Naturligtvis har vår metod nedbrytbara prestationskemikalier.
 • Miljöanpassad Byggnadsvård med huvudprodukterna: ES, ES_+, ES_1, ES_2 och ES_4, inför ommålning av fönsterkarmar vid fönsterrenovering.
 • Träfasad med ES, ES_1,ES_2 eller ES_4, miljöanpassar till rätt underlag förutsättning för nytt hållbart ytskydd.
 • Plåttak, lyftning av färg i intakt färgskinn med ES 1. Gamla tak med svartplåt använder Du oftast färglösaren ES_2. Om epoxi använder Du ES eller ES_+.
 • Du behåller gammal K-märkt puts på putsfasad och löser färgen på ytan med ES_2 eller ES_3 och skrapar lätt av den utan att förstöra putsen.
 • Innertak, innervägg, ES_+ löser endast upp färg från färg, färg från stuckatur med ES.  Epoxi på golv med ES, billack med ES, övrig lack med ES_+, fritidsbåt, plast och trä, med ES_2 och giftig båtbottenfärg med miljöriktiga ES_4, aluminium som på fasad och flygplan ES_+ och ES, nedsänkt objekt i färgkar med ES_tunn, etc.
 • Vi är nu kompletta. Med ES_4 har vi det som saknades för anpassning till ny färg i alla områden, inne och ute, denna produkt är så miljöanpassad att den inte ens kräver miljömärkning!
 • Affärside’n är att vi tillhandahåller den metod och medel med vars hjälp ni får rätt yta som förutsättning för nytt diffusionsöppna ytskydd, bästa hållbarhet.
 • – Med hjälp av biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt ytskydd. ES medlen förväntas icke påverka lignin i trä, har så icke skett sedan år 2002.
 • – Vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar också i ytskydds konferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
 • – ES-metoden också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden att uppnå rätt underlag inför ny hållbar miljöanpassad ommålning.
 • …TILL HÅLLBARHET!
 • www.takcare.se. https://shop.takcare.se.        
 •    Christer Grenbäck
  kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad tillsluten förvaring innan miljö- och avfallshantering. www.arbetsmiljoforum.se/    www.alsglobal.se/  hållbar miljöutveckling med ES-METODEN !
Snabb miljöanpassad standard för hållbarhet efter ommålning

Förutsättning; TEMP, FLÖDE, TID
Åtgärd; KAPSLA IN, VERKNINGSTID, LYFT UPP, AVFALLSHANTERAKapsla in med statisk plastfolie, Lyft upp med skjuvning, Miljö avfallshantera hämtning. Du kan normalt lyfta 1,5 – 4 lager per omgång beroende av pålagd tjocklek, tid och temperatur.Statiskt laddad plastfolie för ES-Metoden. Här är den bästa och tunnaste, extra krav på lätt folie när innertak ska avfärgas till rätt underlag för ny hållbar färg.

Upplöst eller upplyft gammal färg skjuvas med anpassad verktyg.
Lyft upp med skjuvning, Miljö avfallshantera hämtning. Du kan normalt lyfta 1,5 – 4 lager per omgång beroende av pålagd tjocklek, tid och temperatur.

Varuprov ES.
ES prov, som skickas ut som varuprov till den som vill ha, och som våra återförsäljare också delar ut.
Bly i färg
Mycket farlig gammal färg, här bly som tas omhand i samma hinkar som ES produkt varit i, låses in varje dag i kontainer och hämtas av servicebil fvb miljö avfallshantering.
 1. Miljö avfallshantera. Torka av trä eller puts med fuktig svamp eller om metall, tvätta med 15-23 liter/ minut flatstråle hetvatten 60-90*C och vattentryck i flatstrålen på max 350 bar, undantag plåttak 500 bar och 28 liter per minut med längre avstånd till ytan, snabbare avverkning . Alla rester, gammal färg etc. ska till miljöavfallshantering.
  Släta hårda ytor, skall ev. slipas/ ruggas upp före målning.
  www.alsgloal.se/ www.arbetsmiljoforum.se/
Hetvatten 60-90*C, 15-23 liter per minut, 200-350 bar.

Gammal färg innehållande bla. bly kapslas in i den statiskt laddade plastfolien. Du jobbar säker med plastfolien som skydd, fvb avfallshantering miljö.
Soppåse i papp för omhändertagande.
ES-Metoden; Soppåse i papper med plastinsida för omhändertagande av gammal giftig färg till avfallshantering.
intakt Plastisol
Intakt torr färg, Plastisol, lyft med ES-Metoden.
Färglyftning med ES_1.
Skonsam färglyftning med ES_1, ES_2 eller ES_3 på hela plåttaket utan något nedsläpp, mao ingen nedskräpning av farliga rester inför ommålning av plåttak. Alla gör jobbet men välj den Du trivs med, ingen nedskräpning av farliga rester inför ommålning av plåttak. Ingen nedskräpning.
Fönsterrenovering med ES-Metoden var det andra användningsområdet efter plåttak och ommålning.
Färglyftning utan penetrering.
Skonsam färglyftning med ES_1 och ES-Metoden på hela plåttaket, ingen penetrering på det känsliga rostskyddet.
Applicering av ES i två steg på träfasad tillhörande Harpsund, som följs av statisk inplastning, dvs inkapsling av den gamla dåliga färgen. Lars Sandberg +46 705 282855, lars.sandberg@eoc.se
Detta är inkapslad stuckatur på Rosenbad i Stockholm. ES får verka i 24 timmar, den statiskt laddade plastfolien lyfts bort med mycket av färgen kvar i folien. Görs en gång till och skrapas omsorgsfullt med plastkniv. Klart för ommålning.
Färgborttagning med ES på stuckaturer i Rosenbad.
Fritidsbåt underhålls med ES 2 och ES 4. Kontakta Per Karneke för mer info +46 707456201, malerikonsultkarneke@gmail.com
Miljöanpassad färgborttagning på golv.
Epoxi från golv med ES, inga störande maskiner med vibrationer, ljudlöst.

FÖRSTÖR INTE SOM NEDAN!! Historisk 1700 tals yta förstörd med penetrering.

Miljöfarligt! GÖR INTE SÅ HÄR! Förstörd 1700 tals träyta med isblästring, kallas även kolsyreblästring, penetrering av den känsliga träytan och inget omhändertagande av vattnet med de gamla färgerna med bly och ev. arsenik, rann här rakt ner i dagvattenbrunn.
Den penetrerande isblästringen/kolsyreblästringen.