Snabbt till giftfri, hållbar yta som andas.

Kontrollerad färglyftning videosnuttar – ES-metoden

ES-Metoden från Takcare
Miljöriktiga färgborttagningsmedel lager för lager med miljöanpassad metod till miljö avfallshantering och hållbarhet.
Skjuvning
Skjuvning eller skjuvtöjning uppkommer av att två skjuvkrafter verkar parallellt med snittytan, anpassad mekanisk skrapa.
Exempel på färger som miljöanpassat lyfts upp med ES-Metoden. Kontakta Målerikonsult Per Karneke som tagit fotot för mer info +46 707456201, malerikonsultkarneke@gmail.com ( fd chef Alcro och Tiikkuriila)
Sju olika användarvänliga prestationskemikalier som med olika egenskaper täcker alla behov av upplösning och lyftning av organiska material tex ”plastfärger” på trä, puts, kakel och epoxi på aluminium.

Ofta är bästa lösningen att först använda ES till några lager och ta sista lagret som ska bort med ES+ om Du ska avlägsna den täta ”plastfärgen” som ställt till det. Lämna gärna det intakta färglager om det är av samma sort tex linoljefärg, som det som ska på, naturligtvis är det nu giftfri diffussionsöppen färg.

ES här till stuckatur på Rosenbad.
 • Användarvänligt och miljöanpassat till avfallssortering.
 • Förbehandling inför ommålning med svenska hälso-, miljö-och användarvänliga prestationskemikalier
 • ES-Metoden till hållbarhet. Inget behov av vatten som förut, för funktion, man skulle neutralisera yta inför ommålning.
 • Smidiga billiga nitrilhandskar som Du slänger efter dagens slut, skyddsglasögon, statiskt laddad plastfolie och en borste eller pensel som Du använder som spackelspade, är vad Du behöver.
 • Affärside’n är att vi tillhandahåller den metod och medel med vars hjälp ni får rätt yta som förutsättning för nytt diffusionsöppet ytskydd, bästa hållbarhet till framtiden.
 • – Med hjälp av biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt ytskydd. ES medlen förväntas icke påverka lignin i trä, har så icke skett sedan år 2002.
 • – Vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar också i ytskydds konferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
 • Vi är nu kompletta. Med ES4 har vi det som saknades för anpassning till ny färg i alla områden, inne och ute, denna produkt är så miljöriktig att den inte ens kräver miljömärkning, dvs icke märket utropstecken!
ES4 löser giftig båtbottenfärg
ES4 används till borttagning av tex. giftig båtbottenfärg. Två omgångar kan krävas på många lager av färg.
 • Du avlägsnar lager efter lager, och alla lager med tid, men bestämmer själv vilka organiska lager som ska bort, ”plastfärg”, dålig limfärg, epoxi etc.
 • ES-metoden är 5-7 ggr snabbare än den farliga upphettnings metoden. Kapacitet är upp till 8 kvm per timme beroende av antal omgångar lager till perfekt underlag för ny diffusionsöppen färg. Normalt krävs 2 omgångar, ibland 3, för fullgod upplösning till rätt underlag för ny giftfri diffusionsöppen färg med hållbar framtid.
 • 
 • Du applicerar i ett eller två steg, styr borttagningen av organiska ämnen med temperatur, flöde, tid och rätt anpassat verktyg för skjuvning.

Kanske lämna det innersta av historiskt intresse, som vi gör med K-märkta ytor.

Här ES på innerväggar som visade sig vara över 100 år gamla konstverk.

Sju egna icke frätande prestationskemikalier som icke ändrar ytans pH-värde, och inget behov av neutralisering på yta inför ommålning. Naturligtvis har vår metod nedbrytbara prestationskemikalier.

Miljöanpassad Byggnadsvård med huvudprodukterna: EStunn, ES, ES+, ES1, ES2, ES3 och ES4, tex inför ommålning av fönsterkarmar vid fönsterrenovering.

Träfasad med ES, ES1,ES2 eller ES4, miljöanpassar till rätt underlag förutsättning för nytt hållbart ytskydd.

Plåttak, lyftning av färg i intakt färgskinn med ES 1. Till gamla tak med svartplåt använder Du oftast färglösaren ES2. Om epoxi använder Du ES eller ES+.

Du behåller gammal K-märkt puts på putsfasad och löser färgen på ytan med ES2 eller ES3 och skrapar lätt av den utan att förstöra putsen.

Innertak, innervägg, ES+ löser endast upp färg från färg, färg från stuckatur med ES.  Epoxi på golv med ES, billack med ES, övrig lack med ES+, fritidsbåt, plast och trä, med ES2 och giftig båtbottenfärg med miljöriktiga ES4, aluminium som på fasad och till flygplan ES+ och ES, nedsänkt objekt i färgkar med EStunn, etc.

Varsam färgborttagning på K-märkt putsfasad, ett av våra residens i Sverige, som blev Årets Fasad år 2020.
 • – ES-metoden också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden att uppnå rätt underlag inför ny hållbar miljöanpassad ommålning.
 • Gör alltid tester med tre ES produkter för rätt resultat, de flesta ytor är unika inunder.
 • …TILL HÅLLBAR FRAMTID!
 • www.takcare.se. https://shop.takcare.se
 •        
ES-Metoden från Takcare
Miljöriktiga färgborttagningsmedel med miljöanpassad metod till miljö avfallshantering och hållbarhet.
Christer Grenbäck, Takcare
Grundare och leverantör till ES-Metoden

 •    Christer Grenbäck
  kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad tillsluten förvaring innan miljö- och avfallshantering. www.arbetsmiljoforum.se/    www.alsglobal.se/  hållbar miljöutveckling med ES-METODEN !
Miljöriktiga kemikalier
Miljöanpassade fönsterrenoveringar med ES och ES-Metoden, ofta på kyrkor.
Varuprov ES.
ES prover, som skickas ut som varuprov till den som vill ha, och som våra återförsäljare också delar ut.
Snabb miljöanpassad standard för hållbarhet efter ommålning

Förutsättning; TEMP, FLÖDE, TID
Åtgärd; KAPSLA IN, VERKNINGSTID, LYFT UPP, AVFALLSHANTERAKapsla in med statisk plastfolie, Lyft upp med skjuvning, Miljö avfallshantera hämtning. Du kan normalt lyfta 1,5 – 4 lager per omgång beroende av pålagd tjocklek, tid och temperatur.Statiskt laddad plastfolie för ES-Metoden. Här är den bästa och tunnaste, extra krav på lätt folie när innertak ska avfärgas till rätt underlag för ny hållbar färg.
Lyft upp med skjuvning, Miljö avfallshantera hämtning. Du kan normalt lyfta 1,5 – 4 lager per omgång beroende av pålagd tjocklek, tid och temperatur.
Profilskrapa
Profilskrapa, verktyg avsett för varsam skjuvning av färg från ojämna ytor.
Tvätta av hela ytan med natursvamp. Fantastiskt bra verktyg och rätt resultat!!

Bly i färg
Mycket farlig gammal färg, här bly som tas om hand i samma hinkar som ES produkt varit i, låses in varje dag i kontainer och hämtas av servicebil fvb miljö avfallshantering.
 • Alla rester, gammal färg etc. ska till miljöavfallshantering.
  Släta hårda ytor, skall ev. slipas/ ruggas upp före målning.
  www.alsgloal.se/ www.arbetsmiljoforum.se/
ES1, färglyftaren och skjuvning har gjort jobbet.

Gammal färg innehållande bla. bly kapslas in i den statiskt laddade plastfolien. Du jobbar säker med plastfolien som skydd, fvb avfallshantering miljö.
Soppåse i papp för omhändertagande.
ES-Metoden; Soppåse i papper med plastinsida för omhändertagande av gammal giftig färg till avfallshantering.
intakt Plastisol
Intakt torr färg, Plastisol, lyft med ES-Metoden.
Färglyftning med ES_1.
Skonsam färglyftning med ES1, ES2 eller ES3 på hela plåttaket utan något nedsläpp på marken, mao ingen nedskräpning av farliga rester inför ommålning av plåttak. Alla gör jobbet men välj den Du trivs med, ingen nedskräpning av farliga rester inför ommålning av plåttak. Ingen nedskräpning.
Fönsterrenovering med ES-Metoden var det andra användningsområdet efter plåttak inför ommålning.
Färglyftning utan penetrering.
Skonsam färglyftning med ES1 och ES-Metoden på hela plåttaket, ingen penetrering på det känsliga rostskyddet.
Applicering av ES i två steg på träfasad tillhörande Harpsund, som följs av statisk inplastning, dvs inkapsling av den gamla dåliga färgen. Lars Sandberg +46 705 282855, lars.sandberg@sosmalerikonsult.se
Detta är inkapslad stuckatur på Rosenbad i Stockholm. ES får verka i 24 timmar, den statiskt laddade plastfolien lyfts bort med mycket av färgen kvar i folien. Görs en gång till och skrapas omsorgsfullt med plastkniv. Klart för ommålning.
Färgborttagning med ES på stuckatur i Rosenbad.
Fritidsbåt underhålls med ES2 och ES4. Kontakta Per Karneke för mer info +46 707456201, malerikonsultkarneke@gmail.com
Miljöanpassad färgborttagning på golv.
Epoxi från golv med ES, inga störande maskiner med vibrationer, ljudlöst.

—————————————————-

Historisk 1700 tals yta förstörd med penetrering.

Den penetrerande isblästringen/kolsyreblästringen/våtblästringen/vattenblästringen.

Förstör inte k-märkt trä som här!

All blästring är penetrerande, såväl våtblästring som vattenblästring förstör materialet, tyvärr vet jag för jag var tyvärr med 1994 och utövade vattenblästring 700- bar på tunn normal takplåt 0.6-0.8 mm (teknik från 680 bar Hydroblasting Standards, International). Vi var generalagenter, jag försäljningsingenjör. Vi gjorde tester 1997 hos den tyske huvudman av högtryckspumparna, med takplåtar från finska stålverket Rautarukki. Nedslående resultat i det finska laboratoriet, vi tog bort stora delar av rostskyddet.

Studsvik hade fått en ide`efter våra många demonstrationer på olika mässor, att kunna dekontaminera med vatten. 1998 gjorde vi därför uppföljningstester på uppdrag av Svensk Kärnkraftsindustri med penetrerande vattenblästring på metallyta, betydligt tjockare än takplåt.

Plastisk deformation i metallen var vad vi hade åstadkommit, fick jag höra i mitt telefonsamtal med Studsvik.

Plastisk deformation. Penetrerande förstörande vattenblästring
Förstörd yta. Plastisk deformation i metallen. Resultat av förstörande vattenblästring, från ca 700 bar och uppåt

Helt fel metod som vi hade försökt marknadsföra. Men det fanns ingen annan tidigare erfarenhet av plåttak och vattenblästring. I ärlighetens namn så hade vi inte fått bort mycket färg heller med vattenblästring.

Djupa runda spår, naturligtvis med färgen borta i spåren. Och plåtkonsulterna fick skriva att man med vattenblästringen skulle göra jämn snygg övergång, alltså öka avståndet på höjden succesivt från ytan där all färg var kvar till vattenmunstyckena . Alltså i norr där all färg var kvar, och likaså i delar av väst och öst.

Solen avlägsnar färg, men med enbart vatten kan man inte ta bort färg. Vi testade med hetvatten från 500 flatstråle till penetrering med vattenblästring 700- 2500 bar. Dessutom rätt omhändertagande inte praktiskt möjligt med rinnande vatten.

Men vi hade ju visat vad man kunde göra med vattenblästring jmfr den tidigare sandblästringen! Vi och leverantören visste ju inte bättre. Men håll med om att det lät bra att kunna ta bort färgen med vatten och första testerna vi gjorde 1994 var på Gripsholms Slott, där det då fanns ett annat företag på taket som löste upp plastisol med frätande färgborttagare.

Tack och lov förbjöds metylenklorid i Sverige 1996 och det röjde nu vägen för ES-Metoden med miljöriktiga icke frätande produkter som icke ändrar pH värdet på ytan. ES-Metoden, sedan många år varumärke, har jag haft i huvudet alltsedan jag själv på pappersindustrin som 10 åring blivit utsatt för frätande ”lut”, och senare läste att man kunde ”luta av ytor”. Vansinnigt! och i Sverige!!

Lämpligt område för vattenblästring är fortfarande fartyg, fartygsskroven är minst 6 mm tjocka.

Dessutom sker med all blästring, såväl kolsyreblästring som annan typ av våtblästring måttligt eller inget omhändertagande av farligt vatten med bla bly som rinner ned i dagvattenbrunn.

Med ES-Metoden använder Du miljöriktiga ES produkter flödigt utanpå ytan som icke ändrar pH värdet på ytan, kapslar Du in bakom statiskt laddad plastfolie, löser/ lyfter upp färgen och miljöavfallshanterar all gammal färg. Det tog 46 år till.

Miljöfarligt! GÖR INTE SÅ HÄR! Förstörd 1700 tals träyta med isblästring, kallas även kolsyreblästring, penetrering av den känsliga träytan och inget omhändertagande av vattnet med de gamla färgerna med bly och ev. arsenik, det rann här rakt ner i dagvattenbrunn.