SNABBT, MILJÖ TILL RÄTT UNDERLAG FÖR HÅLLBARHET

Ofta är bästa lösningen att först använda ES och därefter ES_+ om Du ska avlägsna den täta ”plastfärgen” som ställt till det.

Exempel på färger som miljöanpassat lyfts upp med ES-Metoden. Kontakta Målerikonsult Per Karneke som tagit fotot för mer info +46 707456201, malerikonsultkarneke@gmail.com ( fd chef Alcro och Tiikkuriila)
Snabb miljöanpassad standard för hållbarhet efter ommålning

Förutsättning; TEMP, FLÖDE, TID
Åtgärd; KAPSLA IN, VERKNINGSTID, LYFT UPP, AVFALLSHANTERAKapsla in med statisk plastfolie, Lyft upp med skjuvning, Miljö avfallshantera hämtning. Du kan normalt lyfta 1,5 – 4 lager per omgång beroende av pålagd tjocklek, tid och temperatur.Statiskt laddad plastfolie för ES-Metoden. Här är den bästa och tunnaste, extra krav på lätt folie när innertak ska avfärgas till rätt underlag för ny hållbar färg.
 • Miljö- och användarvänligt
 • Förutsättning; lodrät yta, inne och ute.
 • Personlig utrustning; skyddshandskar, billiga i nitril, som du slänger efter dagens slut. Om medel på fel ställe; spola yta med vattenslang för att avstanna verkning, på t.ex handskar och skor. Åtsittande ögonskydd, spec. i pannan om ställning och överrasknings situation uppifrån. Ögon dusch lätt tillgänglig i egna kläder. Inhandla tjocka sopsäckar i papp med plastinsida som fylls med gamla färgrester som kanske innehåller bly, samt försluts när dagen är slut. Beställ återkommande hämtning av ert färgavfall till miljöavfall.
 • Kapsla in, innan skonsam färgborttagning, inne eller ute med ES och ES-metoden till tredje lagret som är intakt, femte? eller trärent, på en fastighets yttre torra träväggar med t.ex. stående eller liggande panel. Här brukar den ovane lägga på alltför tunt. ES produkten ska bara ligga tjockt och jämnt ovanpå efter en- eller tvåstegsapplicering, icke penslas in.
  Inplastning. Normalt krävs två appliceringar och ingen inplastning efter andra applicering. Detta för att uppnå intakt färglager eller trärent. Låt det sista intakta lagret lagret vara kvar av historiskt intresse!?
 • Verkningstid för ES, ES_2, ES_3 vid +20*C är normalt 24 timmar, vid +10*C krävs 48 tim., ES_4 kräver 48-96 timmar. ES_+ 15 min-24 tim( min 48) och ES_1 är 2-15 timmar (min 30 vid +10*C). ES produkterna kan klara -10*C utan att förstöras, men addera inte verkningstid under +7*C.
 • Skjuva, lyft upp, lätt och säkert för operatören, ned den gamla färgen till säker förvaring, ofta innehållande farligt bly 1-4 lager med anpassat verktyg , applicera igen och täck in med statiskt laddad plastfolie för nästa dag. Mer ymnigt ju kallare yta, minst 1,5 ggr det som ska bort. Verkningstid: hellre 48 timmar än 24 timmar, om intorkning har skett efter tex en helg aktiverar man ES produkten med tunt lager utanpå, och ta på tisdagen, då utan inplastning. Spåren mellan panelerna rensas varsamt med skonsam anpassad borste i tex mässing eller kvalitetsskrapa med ovalt skär.
 • Kvarsittande ES material som är inträngt och har torkat in i underlaget kan sitta kvar. Detta kommer icke att påverka kommande målning.
 • Oftast krävs bara 2 omgångar a 0,2 liter/ kvm till rätt underlag för högsta hållbarhet på nya giftfria färgen? Försök hitta lämplig storlek på ytan för rätt anpassning. Ibland krävs 3 omgångar till tex ytrent om man inte vill lämna det innersta lagret av historiskt intresse.

Upplöst eller upplyft gammal färg skjuvas med anpassad verktyg.
Lyft upp med skjuvning, Miljö avfallshantera hämtning. Du kan normalt lyfta 1,5 – 4 lager per omgång beroende av pålagd tjocklek, tid och temperatur.

Varuprov ES.
ES prov, som skickas ut som varuprov till den som vill ha, och som våra återförsäljare också delar ut.
Bly i färg
Mycket farlig gammal färg, här bly som tas omhand i samma hinkar som ES produkt varit i, låses in varje dag i kontainer och hämtas av servicebil fvb miljö avfallshantering.
 1. Miljö avfallshantera. Tvätta med varmt vatten i svamp eller tvätta med 15-23 liter/ minut flatstråle hetvatten 60-90*C och vattentryck i flatstrålen på max 350 bar, undantag plåttak 500 bar och 28 liter per minut med längre avstånd till ytan, snabbare avverkning . Alla rester, gammal färg etc. ska till avfallshantering.
  Släta hårda ytor, skall ev. slipas/ ruggas upp före målning.
  www.alsgloal.se/ www.arbetsmiljoforum.se/
Hetvatten 60-90*C, 15-23 liter per minut, 200-350 bar.

Gammal färg innehållande bla. bly kapslas in i den statiskt laddade plastfolien. Du jobbar säker med plastfolien som skydd, fvb avfallshantering miljö.
Soppåse i papp för omhändertagande.
ES-Metoden; Soppåse i papper med plastinsida för omhändertagande av gammal giftig färg till avfallshantering.
intakt Plastisol
Intakt torr färg, Plastisol, lyft med ES-Metoden.
Färglyftning med ES_1.
Skonsam färglyftning med ES_1, ES_2 eller ES_3 på hela plåttaket utan något nedsläpp, mao ingen nedskräpning av farliga rester inför ommålning av plåttak. Alla gör jobbet men välj den Du trivs med, ingen nedskräpning av farliga rester inför ommålning av plåttak. Ingen nedskräpning.
Fönsterrenovering med ES-Metoden var det andra användningsområdet efter plåttak och ommålning.
Färglyftning utan penetrering.
Skonsam färglyftning med ES_1 och ES-Metoden på hela plåttaket, ingen penetrering på det känsliga rostskyddet.
Applicering av ES i två steg på träfasad tillhörande Harpsund, som följs av statisk inplastning, dvs inkapsling av den gamla dåliga färgen. Lars Sandberg +46 705 282855, lars.sandberg@eoc.se
Detta är inkapslad stuckatur på Rosenbad i Stockholm. ES får verka i 24 timmar, den statiskt laddade plastfolien lyfts bort med mycket av färgen kvar i folien. Görs en gång till och skrapas omsorgsfullt med plastkniv. Klart för ommålning.
Färgborttagning med ES på stuckaturer i Rosenbad.
Fritidsbåt underhålls med ES 2 och ES 4. Kontakta Per Karneke för mer info +46 707456201, malerikonsultkarneke@gmail.com
Miljöanpassad färgborttagning på golv.
Epoxi från golv med ES, inga störande maskiner med vibrationer, ljudlöst.

FÖRSTÖR INTE SOM NEDAN!! Historisk 1700 tals yta förstörd med penetrering.

Miljöfarligt! GÖR INTE SÅ HÄR! Förstörd 1700 tals träyta med isblästring, kallas även kolsyreblästring, penetrering av den känsliga träytan och inget omhändertagande av vattnet med de gamla färgerna med bly och ev. arsenik, rann här rakt ner i dagvattenbrunn.
Den penetrerande isblästringen/kolsyreblästringen.