Puts Årets K-märkta Fasad 2020, gips, puts, kakel, sten, betong, metall etc.

ES-Metoden från Takcare
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt för att uppnå den yta Du vill ha.
Färgborttagning från k-märktputs.
Med ES2 lossgör man varsamt färg från puts utan att skada putsen vid ommålning, här Residenset i Kristianstad.
Olfa skrapa i 300 eller 600 mm längd.
Skrapa för ojämna ytor.
Puts inomhus Valdemarsudde
Puts lager efter lager inomhus Valdemars Udde
Kungliga Slottet Stockholm
Puts med ES Kungliga Slottet Stockholm

Inför nytt diffussionsöppet ytskydd för hållbar putsfasad inne och ute.

Puts på sutteränghus, bearbetas med ES-metoden.
K-märkt innertak, känd fastighet på Djurgården bearbetas med ES och ES-Metoden.
Årets Fasad 2020
K-märkt putsfasad med flera lager av tät plastfärg som ska bort utan att förstöra putsen. Tre lager plastfärg lyfts upp och tas om hand. ES_1 och ES_2

Bästa miljö vid skonsam färglyftning– Kapsla in- Miljö avfallshantera– Bästa hållbara utveckling

BYGGNADSVÅRD   Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute      

Slät yta, inför nytt ytskydd för hållbar puts.

Färgborttagning puts
Miljöanpassad skonsam färgborttagning med ES-Metoden och ES2 från puts utan att röra putsens utseende.
Med ES-metoden avlägsnar Du plastfärg, anpassar färgborttagningen på Stänkputs, Spritputs, Slätputs, reverterade väggar etc.

Med ES-Metoden tar Du vad Du behöver ta varken mer eller mindre, för nytt diffussionsöppet och giftfritt ytskydd med lång hållbarhet.

Lämpligt tex på äldre fastigheter där fin puts eller fasadstuckatur ska bevaras och där påverkan på omgivande miljö ska minimeras. Hittills stora framgångar med ES1, ES2 och ES3 på putsfasader. Men varje yta är unik, gör 24-48 timmars test beroende av temperatur.

Här beskrivning efter jobb som gjordes med ES2 (7640-xxx) på Residenset i Kristianstad;   Exempel på arbetsbeskrivning på Årets Fasad 2020, temperatur 10*C på ytan, k-märkt putsfasad med flera lager av tät plastfärg som ska bort utan att förstöra putsen:
Täck in ytor och känslig vegetation som inte skall undergå färgborttagning, spärra av arbetsområdet.

1.Applicera ES2,  rikligt och jämnt med airless färgspruta, behov ca 200 bar, nedifrån och upp.

2.Låt verka  24 timmar

3.Applicera ES2 igen nedifrån och upp.

4.Plasta nu in enligt anvisning med statiskt laddad plastfolie, välj folien 3M Hand Masker som smiter åt mot putsytan. Om stora bubblor, halv meter eller mer, punktera folien.

5. Låt verka  i  ytterligare 72 timmar under statiskt laddad plastfolie. ES2 har nu fått verka totalt i  3-4 dagar. Lyft plastfolien allt eftersom och skjuva av mekaniskt med vår rekommendation för slät yta, Olfa Skrapare XSR-600.

6.Slutavsköljning med anpassad svamp med vatten.

ES-metoden, några verktyg och avfallshantering.
Olika radier i detta vektyg, praktiskt.

Icke slät yta, spritputs: Årets Fasad 2020, krävde även hetvatten högtrycksvatten med avancerad hantering av högtryckspistol, ev. fast monterad flatstråle med fast avstånd och rörelsemönster, ES1, ES2 eller ES3 och omhändertagande av vatten innehållande blyvitt etc.:

 Den är lätthanterlig för detta ändamål, tryckjustering med två lansar, hetvattenflatstråle använd bara 60-62*C, förutsättning är fräscht flatstrålemunstycke, med hetvatten anpassat avstånd 30-200 mm munstycke till yta i stället för med mekanisk skrapa,  behov 200 – 350 bar och 15-23 liter/ minut.

2014 Nyrenoverad fasad efter ES-metoden och ES_2 med efterföljande hetvatten och omhändertagande.

Miljö: Direkt omhändertagande av blyvitt etc. till hinkar i förvaring i container för hämtning till avfallshantering.

Bly i färg
Mycket farlig gammal färg, här bly som tas omhand i samma hinkar som ES produkt varit i, låses in varje dag i kontainer och hämtas av servicebil fvb miljö avfallshantering.

Om minsta osäkerhet med vattenhögtryck, använd avsköljning med kommunal slang, dock varmvatten. www.arbetsmiljoforum.se/      www.alsglobal.se/

Effektiv miljöanpassad färglyftning från putsfasad.