ES-Metoden på plåttak o plåtfasad.

Byggnadsvård till rätt underlag inför ommålning till hållbarhet med hantering av bla blymönja och omhändertagande. Område tex. museum, byggnadsvård och metallindustri.

ES-metoden med ES1 eller EStunn  dvs färgborttagning till rätt underlag, till Rengöringsgrad 1 på metall, inför nytt ytskydd med hållbarhet! Neutral metod, helt utan att skada ytan eller ändra ytans pH-värde. ES medlen får ej spädas ut.

Färglösning med ES-Metoden och EStunn, helt skonsamt till Rengöringsgrad1 utan att röra metallens struktur.

Prestationskemikalien EStunn är ES utan förtjockningsmedel, dvs miljöanpassad snabb lättanvänd färglösare.

  • högtryckssprutning eller långhårig roller på metall, Du styr verkan med flöde, temp. och tid. Sprutning på k-märkta metallens ytskydd tex gammalt tak av svartplåt eller modernt tak av stålplåt med skadat ytskydd. Applicering sker effektivast med sprutning i två stegsteknik med 15 minuter emellan
  • eller behandling av trä i färgbad

– i stängt färgkar med organiskt ytskydd på enheter inuti behållare. ES-Metoden med EStunn används även för färglösning på träenheter i stängt färgkar tex i olika hygieniska saluhallar, tex. Östermalms Saluhall som också gjorts med framgångar.

verkningstid från 15 minuter – 24 timmar.

Om spillvatten, avled detta från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, plyfa fasttejpad vid fastighet med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera med lokala myndigheter vilka regler som gäller|

MÄRKNING: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET! / cg

påfyllning av ES_1 i högtryckspump
ES_1 , den miljöanpassade färglyftaren för lyftning av tex plastisol i färgskinn.
Inför ommålning på kyrkas plåttak.
Plastisol lyfts med ES_3
Plastisol på vertikal yta lyfts lätt med ES3 efter sju timmar vid +7*C. Jag lyfter med fingrarna.
ES-METODEN och färglyftaren ES1 till plåtrent inför ommålning. Ingen högtryckspump, utan bara högtryckstvätt med hetvattenflatstråle. Reducerat avfall att ta hand om.
Färglyftning utan skada
Färgborttagning helt utan att skada materialet, ES-Metoden med EStunn, ES. ES+, ES1, ES2 eller ES4.
Avfärgning skonsam av kyrktorn
Utsprutning av ES1 på brant kyrktorn, helt skonsamt utan att skada metallen.
ES1 utsprutat inför verkningstid.
ES1, färglyftaren har gjort sitt jobb
Kapacitet, högtrycksfärgspruta från Graco 795
Högtrycksspruta ut ES-Metoden med samma spruta som du sedan sprutar ut den nya färgen med.
Verktyg av olika slag för at
Verkningstid med ES1 och avskrapning av färgen från kupade tak av lättbetong, som släta metalltak.
Utsprutning av ES_1 på kyrktak
Applicering, utsprutning från korg av ES-Metoden, EStunn, ES, ES+, ES1 eller ES2 alt ES3 och ES4, här färglyftaren ES1 på kyrktak, kupade lättbetongtak till gamla järntak.
Tvåstegs applicering av ES_1
Tvåstegs applicering YMNIGT av ES1 på brant kyrktak. Verkningstid 1 till 3 timmar vid 20*C. Vid 7*C krävs 7 timmar för färglyftaren att lyfta färgen i skinn.
Dåligt plåttak beroende av  förstörd plastisolfärg.
Innan påläggning av färglyftaren ES1 och ES-Metoden.
Efter ES_1 på stort plåttak
Helt oskadad takplåt efter förbehandling med ES1 inför ommålning med rätt diffusionsöppen takfärg.
Helt oskadd och ren takyta inför påläggning av rätt ny takfärg.
Bortskrapning av den upplyftade dåliga takfärgen.
ES1 har gjort sitt jobb, partiell grovslipning på fläckar, avslutas med hetvattentvätt inför ommålning.
Gammal plastisol, takplåtsfärg som är lyft med ES_1 i intakta färgskikt.

Man gör alltid test med alla ES-produkterna i norr- syd- och västläge eftersom alla ytor är unika.