GÖR SÅ HÄR PÅ PLÅTTAK/PLÅTFASAD

MILJÖNtidigare penetrerande metod. HÄR FÖRSTÖRS TAKPLÅTEN AV VATTENBLÄSTRING !   FÖRTUNNAD  PLÅT  ÄR  RESULTATET !  OCH RESTERNA  I  NATUREN  OCH  DRICKSVATTNET  !

Orsaken är roterande runda högtrycksvatten strålar som penetrerar sönder metallen.

—————————————————————————-

Vattenblästring;
Pump, roterande vattenstrålar med 700 -2800 bar. (kg / cm2)
En operatör kan från högtryckspump hantera vattentryck som slår sönder rostskyddet, sprider farligt skräp vida omkring och ev. i små flager i naturen!
     
Resultat: Plastisk deformation, uttänjd tunnare plåt, FÖRSTÖRT ROSTSKYDD OCH TAKPLÅT !  Du lösgör och sprider miljöfarliga rester som här ovan!
——————————————————————————————————

Ersattes redan år 2002 av Miljöanpassad metod: ES-METODEN, flatstråle, hetvatten, 270-350 bar med 18-20 liter / min, energi som normalt inte med flatstråle kan skada rostskyddet, eller skjuva/ lyft upp med ES-METODEN. Detta ger Rengöringsgrad 1 över hela taket, helt ren oskadad metallyta och bättre miljö för dig och miljön ! Vi har mer ingående information om tex. på Plastosol/ Plåtisoltak, hur Du sprutar på två band och går på två. Se Anvisning här nere.

 

                   

Kemisk skonsam färglyftning med ES 1  (ev. ES, ES +,ES 2 eller ES 3) , därefter bortskjuvning med flatstråle högtryckstvätt, 70-90*C .
Den lösgjorda intakta dåliga färgen skjuvar du skonsamt bort till tjock  anpassad soppåse, försluten innan hämtning till miljö avfallshantering.
https://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/ Skydda objekt och växter./ Tänk på ditt dricksvatten.   Christer Grenbäck  +46707880320   info@takcare.seDenna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,Varför  takcare  inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

 

Plåttak.

UV-strålning förstör ytskyddet på plåttaket, det flagnar.

Gör inte så här som ovan!!!!

Gör så här som nedan för hållbart plåttak.

Vi ebjuder prestationskemikalier som icke är frätande färgborttagningsmedel.  Medlen ger Rengöringsgad 1 på hela plåttaket. I alla väderstreck. Helt skonsamt.Utan att skada plåten med rostskyddet zinken utanpå;

Det finns ”nya” ytskydd på plåttaken numera. Inte bara Plastisol. Till Plastisol som är dåligt är färglyftaren ES 1 framtagen för att att lätt lyfta ytskyddet i ”skinn”. ES 1 går ned och jobbar helt skonsamt inunder grundfärgen mot zinken. Och lyfter både förstörd grund- och toppfärg, förstörd pga mjukgörare som vandrat upp i färgskiktet.

Med ES-metoden kan Du utomhus lyfta fram helt oskadd metallyta på taket.  Dvs hela zinkytan på metallen är helt oskadd.

Dvs inget skadat rostskydd inför ommålning. Helt perfekt plåtskydd i alla väderstreck.

Om man däremot vattenblästrar ytan,( min 700 bar, roterande runda högtrycks vattenstrålar) skadas rostskyddet med plastisk deformation och ingen enhetlig färgborttagning över huvud taget.

Förbehandling med ES-METODEN kan ge Rengöringsgrad 1 över hela plåttaket och hela plåtfasaden inför ommålning.

Till Plastisol har Du den framtagna färglyftaren ES 1 alt ES 3 för fasad.

Gör alltid test med flera ES medel ett dygn på okänt plåttak med ES, ES +, ES 1, ES 2 och ES 3. Ev. ES 4. Detta för att uppnå lång tids ytskydd, dvs HÅLLBARHET, med rätt underlag som grund.

—————————————————————————————————

 och    

Även i norrläge där också mjukgörarvandringen har börjat ! Ingen skadad metallyta !  innebär ingen spridning av föroreningar till dagvattenbrunnen och ett minimum med nedskräpning på marken !

Innan rätt färgborttagare beslutats, testa med produkterna, ES, ES +, ES 1, ES 2 och ES 3.  Du får dessa gratis från oss eller våra återförsäljare. Vid test, enbart test, använder Du 3M Hand Masker Maskeringsfilm ovanpå. Du får även plastfolien för testet av oss, skicka bara adress, namn och telefonnummer.

Arbetsproblemet med tak/ fasadfärg som ska avfärgas är oftast relaterat till alltför hög temperatur på metall i solläge. Låt därför ES produkt verka på förmiddag och kväll. Varje yta är unik. Gör en 24 timmars test i olika lägen på taket. Testa alltid med gratis ES produkter Du får gratis prover hos oss eller återförsäljare.

Eventuell utsprutning av ES 1, som följs av Hand Masker maskeringsfolie som suger sig fast mot underlaget, och verkningstid. ”Normalt” inget behov av plastfolie på plåttak, utom på takkupa;

 •  
 • Vi kallar ytorna för Premiumytor De har ej utsatts för roterande penetrerande vattenblästring på bandet utan är helt nya och behöver ”snabbåldras” för att färg ska få fäste.
  15 års garanti är inte ovanligt för Premiumytor !

Temperaturberoende ! Inget regn under verkningstid! Däremot efter verkningstid är inga problem ! 

Se upp för gassande sol som ger alltför het takplåt. Det viktigaste, PLANERA, så att du har en torr yta att gå på, ytan blir ju hal; att slutresultatet är ymnigt/flödigt och jämntjockt!

Användarinformation plåttak och bandplåt 600 mm, dubbelfalsad plåt, och andra modernare takplåtar, dvs annat organiskt takskydd på tex korrugerad takplåt;

Observera;

Inget högtrycksvatten med roterande runda strålar på plåten som trycker in färgen, innan applicering av medel ! Detta är vikltig förutsättning.

Förbered ytan innan applicering med airless högtrycksfärgspruta, tex Graco 795;

Dra anpassad trekantskrapa längs falsens ovansida över hela taket, dvs avfasning av ytan för att ge ES 1 bättre fäste för att ligga och verka.

 skär med anpassad brytkniv igenom färgen inunder falsen på dubbelfalsad plåt, så uppstår inte problem med små färgflagor som hänger kvar sedan man lyft den övriga färgen.

Applicera;

 • Ymnig täckande utsprutning på bandtäckt plåttak i två steg på vertikal yta. 2 lager på varann.  
 •  
 •        
 •  

ES 1, Spruta ut på morgonen, efter 1-3 timmar, skjuva metodiskt med lämpligt verktyg eller flatstråle på/nära falsen, 70-90 *C, behov 270 – 350 bar, samtidig upplyftning av både toppfärg och primer, dvs 2 lager samtidigt, som Plastisol.

Alt B)

 • ES 1, Spruta ut på eftermiddagen, efter 17-24 timmar, skjuva i ca 45 grader metodiskt med lämpligt verktyg eller hetvattenflatstråle ovanpå/nära falsen, 70-90 *C, behov 270 – 350 bar (max 500 bar), lyfter/löser normalt 3 – 4 olika färglager av alkyd och akryl under natten, t.e.x. plåttak som tidigare bearbetats på olika sätt eller Plastisol med lagningar.
 •  
 •                 
 • Varsamt och kostnadseffektivt till Rengöringsgrad 1 över hela plåttaket !  Om problem med att Plastisolen lyfter, lägg på ES 1 tjockare utanpå, låt verka 3 timmar till.     

Appliceringsverktyg;

För små jobb som fönsterbleck, pensel jämnt tjockt flödigt! Följs av 3 M Hand Masker, maskeringsfolie som suger fast sig fast mot underlaget, och verkningstid.  Om roller, enbart till det första fästskiktet, sedan som ovan.

För mindre jobb, använd t.ex. Graco MaxWP2, uppladdningsbar färgspruta 20 volt,

högtrycksfärgspruta, 207 bar, Airless Sprayer eller

För större jobb, Helst airless sprutning för tjockare och jämnare applicering !

Satsa på kapacitet minst t.ex. Graco Ultra Max II 795 Platinium, Den klarar av 2 pistoler med munstycke upp till 0.021″. ca 230 bar. Id: 17-21 tusendels mm. Spridningsvinkel 50-60*.

Sprutapplicera på morgonen på helt torr yta då plåten ännu inte blivit upphettad.

Om jobbet görs från liftkorg på tex kyrktorn kan du applicera på många band åt gången.

Men om du ska gå på taket lämnar du 1 meter upptill på taket att gå på, alt. applicerar du 2 band, uppehåll, 2 band, uppehåll. Men applicera inte för stor yta med medel innan du lärt dig ES-tekniken.

Planera jobbet väl, det är halt där medlet ligger och verkar. Vi har tillsatt ett vitt pigment i ES 1 och ES 3, så att du ser färglyftaren.

Rengöring av slangar

Efter utsprutning, spola direkt igenom högtrycksfärgsprutans slangar etc. med vatten så att inte färglyftaren/ färglösaren torkar in.

Verkningstid ”normalt”  3 -24 timmar. Taket blir fort varmt på förmiddagen och 20* på ytan är idealiskt.

Se produktblad på hemsidan www.takcare.se

Temperaturberoende ! Absolut inget regn utan skydd under verkningstid!  Vår vanligaste erfarenhet är att du applicerar på morgonen och lyfter färgen efter lunch.

Se upp för gassande sol som ger alltför het takplåt. Taket kan bli uppåt 70-80 grader och då hinner inte medlet verka klart ! ES 1 kräver att få verka 1-17 timmar!

Du ser att ES + har ”kokat” klart över hela ytan, ofta ser Du inte när ES 1 är klar, den ”kokar” inte. Du testar med skarpt föremål om ES 1 har lyft primern från zinken. Verkningstid min. 3 timmar vid 20*C och 1,5 timme vid 40*C. ES 3, den extratjocka, kräver lite längre verkningstid, ”normalt” upp till 24 timmar, men kan ta flera lager.

Anpassa efter temperatur på plåten, dock bör medlet få verka minst 1 timme, därför lämpligt att applicera på morgonen och ta bort direkt efter lunch inkl. avspolning med hetvatten i flatstråle.

UTAN NEDSKRÄPNING Upplösning eller skjuvning/lyftning av den gamla färgen med ES-metoden, mekaniskt med skrapa    

Olfaskrapan är ett bra verktyg!

Eller så här!

Ovan foto är från ES-metoden i centrala Göteborg utan vattenhögtryckspump och inte det minsta nedsläpp på marken. / cg

KONTROLLERAT LITE NEDSLÄPP PÅ MARKEN, DOCK INGA SMÅ FÄRGFLAGOR SOM MED VATTENBLÄSTRING.

                Skjuvas loss med hetvatten flatstråle

skjuvning från hetvattentvätt 270-350 bar,  flatstrålemunstycke.  min 18 liter per minut och max 90*C.

ES-METODEN: Rikta vattenverktyget från dig i 30-45 graders vinkel längs falsen mot falsens rygg, munstycket endast 1-3 centimeter från falsen. Börja med att hålla still ht pistolen, låt vattnet göra hål på beläggningen på falsen och lyfta beläggningarna på de båda banden.
Spola alltid från rengjord yta från dig mot färgen. Lugnt och metodiskt.
Med flatstråle enbart på falsens rygg!
Vattnet lyfter beläggningen från plåtbandet. Därefter bearbetar du sakta och metodiskt falsen, enbart falsen, och du lyfter färgen från banden på samma gång.(Om behov, en roterande hetvattenstråle på falsen)

Slutavsköljning uppifrån och ner.

 • Viktigt!  För att undvika intorkning av medlet på plåten, skölj snarast av plåten med hetvatten efter färglyftningen.

Åtgång av ES 1, alternativ ES + 0,25-0,5 liter/ kvm/lager. Kalkylera med 0,3.

Vid målning på nylagd galvaniserad plåt (som tas fram med färgborttagningsmedlet), bör metallen först ”snabbåldras” för bättre fäste för färgen.Detta görs genom uppruggning, slipsvamp, målartvätt eller utblandad RENO14. Sköljning och torkning. Oxidering / rost avlägsnas med BPS7315 och spädes 1-10. Ytrost behandlar du med det sura BETO som har pH1. Dessa miljöanpassade produkter tillhandahålles genom vår fabrik i Uppsala.

Avspolning med vatten och lufttorkning av ytan. Du har nu ett icke skadat Premiumtak!

Sprutmåla sedan med eventuellt samma utrustning som du applicerade färgborttagaren med.

Omhändertagande av gammal färg;
Med ES-metoden tar du hand om all gammal färg intakt i stora stycken på taket, för vidare bortforsling och avfallshantering.

Skyddsklädsel:

Åtsittande glasögon alt. visir, kemikaliehandskar och lämplig klädsel, se pkt 8 i säkerhetsdatabladet.

           
Miljön: Skydda känslig natur och dagvattenbrunnar. Om problem, spola med vattenslang, spola gärna innan också,  verkning upphör.  Färgen insamlas i tjocka sopsäckar av papper och lyfts ned. Inga färgflagor på marken till minimalt.

Stängda anpassade sopsäckar med gammal färg och hämtning från taket till avfallsanläggning.
https://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/    


Miljöaspekter: www.alsglobal.se/

Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad innan 1970.  Ev. ska då www.arbetsmiljoforum.se/

läkarundersökning utföras varvid man kontrollerar halten bly (Pb) i blodet.

Destruktion eller farligt avfall till miljöstation?  Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. www.alsglobal.se/

I övrigt, förslutna soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.

Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar. 

Märkning:
Hälsoskadlig, farligt vid förtäring.
 
  
Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet! Kapsla in den gamla ev. farliga färgen i ES fvb. avfallshantering.

https://takcare.se/pdf/

Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!Avled restvatten från dagvattenbrunn.
Agera, inte reagera, fabrikspriser.

—————————————————————————————————

((Jfr den tidigare Vattenblästring:

Inte delvis rengöring och P E N E T R E R I N G  av metallen med 700-2500 bar (700 kg/cm2 – 2500 kg/cm2) med  roterande vattenstrålar och plastisk deformation, förstört rostskydd  med   UTTÄNJD   FÖRSTÖRD   METALL, dvs förtunnad takplåt samt  spridning  av  föroreningar ! )

   Christer Grenbäck,   kontakta mej vid minsta fundering 070 7880320 eller info@takcare.se