ES-Metoden på metalltak.

Byggnadsvård till rätt underlag inför ommålning till hållbarhet med hantering av bla blymönja och omhändertagande. Område tex. museum, byggnadsvård och metallindustri.

ES-metoden med EStunn  dvs färgborttagning till rätt underlag, till Rengöringsgrad 1 på metall, inför nytt ytskydd med hållbarhet! Neutral metod, helt utan att skada ytan eller ändra ytans pH-värde. ES medlen får ej spädas ut.

Färglösning med ES-Metoden och EStunn, helt skonsamt till Rengöringsgrad1 utan att röra metallens struktur.

Prestationskemikalien EStunn är ES utan förtjockningsmedel, dvs miljöanpassad snabb lättanvänd färglösare.

  – högtryckssprutning eller långhårig roller på metall, Du styr verkan med flöde, temp. och tid. Sprutning på k-märkta metallens ytskydd tex gammalt tak av svartplåt eller modernt tak av stålplåt med skadat ytskydd. Applicering sker effektivast med sprutning i två stegsteknik med 15 minuter emellan

eller behandling av trä i kar

– i stängt färgkar med organiskt ytskydd på enheter inuti behållare. ES-Metoden med EStunn används även för färglösning på träenheter i stängt färgkar tex i olika hygieniska saluhallar, tex. Östermalms Saluhall som också gjorts med framgångar.

verkningstid från 15 minuter – 24 timmar.

Du kan ta flera lager av ytskydd i en omgång, art nr.7635

ES-Metoden används även av antikvarie/konservator på K-märkta antikvariska träytor. Du ser nästa yta och bestämmer rätt yta inför ommålning. Kanske lämna en yta av historiskt intresse.

ALLA SÖRJRESTER SKA BORT. Allt löst ska bort.

TORKA AV YTAN MED VÅT NATURSVAMP ELLER BORSTE,

NORMALT  INGET  BEHOV  AV  VATTEN PÅ YTAN.

EVENTUELLT FÖR ATT LYFTA FÄRG FRÅN PLÅTTAK  60-90*C MEN VATTENSANERING  PÅ  MARKEN,  SE  NEDAN.

Åtgång: Från 0,2 liter per kvm och lager.Teknisk data:

Viskös vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt>90*C  • Innehåller n-Butylpyrrolidone, 2-(2-butoxietoxi) etanol

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

MILJÖASPEKTER:

Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering som från tex putsfasad. Från tak lämpligtvis via stuprör till omhändertagande i jutesäckar och vatten.

Om spillvatten, avled detta från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, plyfa fasttejpad vid fastighet med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera med lokala myndigheter vilka regler som gäller|

MÄRKNING: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET! / cg

påfyllning av ES_1 i högtryckspump
ES_1 , den miljöanpassade färglyftaren för lyftning av tex plastisol i färgskinn.
Flödig utsprutning med miljöanpassat ES medel som får verka 2-17 timmar beroende av temperatur.
Plastisol lyfts med ES_3
Plastisol på vertikal yta lyfts lätt med ES3 efter sju timmar vid +7*C. Jag lyfter med fingrarna.
Färgborttagning från betong, lättbetongtak, eller som här i Kungliga Slottet.
ES-METODEN och färglyftaren ES1 till plåtrent inför ommålning. Ingen högtryckspump, inget avfall på marken att ta hand om.
ES-METODEN och färglyftaren ES1 till plåtrent inför ommålning. Ingen högtryckspump, utan bara högtryckstvätt med hetvattenflatstråle. Reducerat avfall att ta hand om.
Färglyftning utan skada
Färgborttagning helt utan att skada materialet, ES-Metoden med EStunn, ES. ES+, ES1, ES2 eller ES4.
Avfärgning skonsam av kyrktorn
Utsprutning av ES1 på brant kyrktorn, helt skonsamt utan att skada metallen.
Inför ommålning på kyrkas plåttak.
ES1 utsprutat inför verkningstid.
ES-Metoden och skjuvning med hetvatten max 500 bar och flatståle, ingen penetrering av rostskyddet. Ringa avfall på marken och vatten att ta hand om.
ES1, färglyftaren har gjort sitt jobb
Kapacitet, högtrycksfärgspruta från Graco 795
Högtrycksspruta ut ES-Metoden med samma spruta som du sedan sprutar ut den nya färgen med.
Verktyg av olika slag för at
Verkningstid med ES1 och avskrapning av färgen från kupade tak av lättbetong, som släta metalltak.
Utsprutning av ES_1 på kyrktak
Applicering, utsprutning från korg av ES-Metoden, EStunn, ES, ES+, ES1 eller ES2 alt ES3 och ES4, här färglyftaren ES1 på kyrktak, kupade lättbetongtak till gamla järntak.
Tvåstegs applicering av ES_1
Tvåstegs applicering YMNIGT av ES1 på brant kyrktak. Verkningstid 1 till 3 timmar vid 20*C. Vid 7*C krävs 7 timmar för färglyftaren att lyfta färgen i skinn.
Dåligt plåttak beroende av  förstörd plastisolfärg.
Innan påläggning av färglyftaren ES1 och ES-Metoden.
Efter ES_1 på stort plåttak
Helt oskadad takplåt efter förbehandling med ES1 inför ommålning med rätt diffusionsöppen takfärg.
Helt oskadd och ren takyta inför påläggning av rätt ny takfärg.
Bortskrapning av den upplyftade dåliga takfärgen.
ES1 har gjort sitt jobb, partiell grovslipning på fläckar, avslutas med hetvattentvätt inför ommålning.
Avslutar med hetvatten tvättning av plåttaket inför ommålning med 270-350 bar, max 500 bar.

DOCK ALDRIG VATTENBLÄSTRING FRÅN 700 BAR SOM FÖRSTÖR METALLEN MED PENETRERING RUNDA VATTENSTRÅLAR.
Gammal plastisol, takplåtsfärg som är lyft med ES_1 i intakta färgskikt.

Man gör alltid test med alla ES-produkterna i norr- syd- och västläge eftersom alla ytor är unika.