Färglyftning i färgskinn
ES 1 och ES-metoden på träfasad. Martin Westere´n 070 8113977
Färglyftning med ES 1 och ES-metoden / Martin Westere`n, Ljungdahls Färgekonomi, Göteborg, 070 8113977, ljunga.martin@telia.com

Färglyftaren ES 1 med ES-metoden till rätt yta utomhus.

Miljöanpassad och användaranpassad prestationskemikalie inom bla. byggnadsvård. Färgborttagning till rätt underlag för hållbarhet med nytt ytskydd.

Till färgskinn på metall, trä och andra ytor. Ta hand om färgskinnet på metalltaket eller träfasaden och släpp ned skinnet till marken i soppåse för vidare upphämtning och  miljöhantering.

ES 1, en-två-stegsapplicerings färglyftare, icke frätande, som kan ge intakt ”färgskinn”. Avlägsnar skonsamt gammal åldrad färg i skinn.

Får ej spädas ut. Färglyftning av tex ”plast”- och dispersionsfärger från träfasad och plåttak, samt också modernare ytskydd på plåttak. Artnr 7638.

Plastisol: Låt verka i 1-3 timmar. Känn efter med spetsig udd om ES 1 har lyft från zinken. Skjuva med hetvatten min 70*C flatstråle eller Olfa Skrapare XSR300-600 och ta hand om färgavfallet i skinnform till miljöhantering. Lite eller ingen nedskräpning på marken.

IM000308.JPG

Plastisol och liknande takskydd: ES 1 lyfter 2-4 färglager samtidigt från plåttak. Färglyftaren går ned och jobbar mellan zinken och grundfärgen, dvs kan lyfta färgen komplett som skinn. Se hemsidan om övriga ytor som på fritidsbåt och flygplan.

Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden.

ES 1 kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.

har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.

ES 1 ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall|

etsar ej modernt glas, gör testyta om gammalt glas. Gäller naturligtvis ej plexiglas.|  

INPLASTNING:

Ingen inplastning utanpå fastighets plåt, utom takkupor och fasad. se dokument hemsidan

Vårt kända varumärke ES-metoden som sedan år 2002 hanterar allt organiskt ytskydd, innebär att Du använder statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm.( online under ES-metoden på hemsidan)  Ev. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis.

FÖRBEREDELSE:

Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar.

Om tex. vägg ska avfärgas, fäst plastfolien ovanför ytan som ska avfärgas, i rulle, inunder takfoten.

APPLIKATION:

Medlet ska bara ligga tjockt utanpå, med högtrycksspruta, pensel eller borste, ska inte bearbetas in i ytan!

Plåttak: Spruta på med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar i ett heltäckande jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

Fasad: Om pensel, använd den som spackelspade. När man bygger upp en skikttjocklek till 600 my måste man på vertikala ytor applicera produkten i två omgångar. Spruta först heltäckande, låt verka 10-60 minuter beroende av temp, 40- 10*C, när klibbig yta, applicera igen och bygg upp till tjockt. Så tjockt att det hänger men inte rinner.                           

Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv mot den dåliga färgen på väggen. Ingen intryckning.

Verkningstid: Låt verka i 1-17(24) timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Gör tester med gratisprover inför jobbet för att uppnå bästa tid vid flöde och temperatur.

SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster.

Skjuvning med hetvatten på metall, om vattenhögtryck,

rekommenderar vi i så fall Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med max 50 mm till yta.

SKÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE:

Om farliga ämnen i färgen vid tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering. Tvätta sedan av ytan med varmvatten i anpassad svamp.

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

Alternativvattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

När hela ytan utomhus är avskrapad görs slutavsköljning uppifrån och ned med varmvatten i slang.

Om högtryckstvätt lämplig, använd hetvatten, Kent 350/18 med minst 300 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber. Risk finns för vatteninträngning och 2 veckors torktid.

Åtgång: 1 liter räcker till 4-6 m².

Teknisk data:

Tunnflytande vit vätska. • Emballage: 10 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:0,99 kg/liter. • Svag doft  • Innehåller Bensylalkohol

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Miljöaspekter:

Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan tvätta av ytan med anpassad svamp och kommunalt varmvatten.

Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, medformbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller..|

Märkning: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!