Prins Eugens Waldemarsudde ES-Metoden
Takcare med ES. Det skonsamma färgborttagningsmedlet bearbetar innertak inför ommålning.

Du kan med ES-metoden t.ex.

Färgborttagning med ES–metoden, inne och ute

  • eliminera risken för brand och farliga gaser vid färgborttagning.
  • eliminera risken för inandning av det giftiga dammet blyvitt – du kapslar istället in giftet
    i den trögflytande massan av den miljöanpassade färglösaren och gammal färg.
  • lösa upp / lyfta färglager efter färglager till Rengöringsgrad1.
  • och ES, avlägsna sex färglager med fyra appliceringar till trärent eller temperafärg.
  • och ES i K-märkta hus, kanske hitta intressanta målningar från 1700- talet.
  • och ES1, avlägsna all färg från plåttak och plåtfasad dvs. uppnå Rengöringsgrad1.
  • och ES+, avlägsna Polyuretan och PVF2.
  • inte skada modernt glas genom etsning

Inför ES-metoden, bearbeta inte ytorna på annat sätt, t.ex. med högtrycksvatten. Detta är icke frätande produkter, helt neutrala prestationskemikalier som inte ändrar pH-värde, utan miljö- och användaranpassade färglösare/färglyftare för användning ovanpå trä, puts, sten, betong, metall, gips etc. Produkterna appliceras med högtrycksfärgspruta, borste, eller pensel och skall användas koncentrerade och får ej spädas ut på något sätt. Späd ut med vatten om Du vill avsluta. Planera kommande ytas storlek och verkningstid, applicera produkten, låt sedan tiden göra jobbet på denna yta, samtidigt som du lätt skrapar av den förra träytan efter tidigare verkningstid.

Eller efter ES produktens verkan, avlägsnar den gamla färgen med anpassad energi i flatstråle het högtrycksvatten på stenfasaden. ES-metoden tar normalt ett färglager i taget, men kan ta mer, beroende av tid, typ av färg. Helt torrt underlag under applicering och verkningstid, temperatur på underlaget helst ca 10-60*C. Ju varmare desto kortare verkningstid.

Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen.         = tex. blyvitt!!!

www.alsglobal.se/  www.arbetsmiljoforum.se/

MILJÖ: Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, medformbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Med den hälso- och miljöanpassade färglösaren ES, kan Du lösa upp lager efter lager.

Prins Eugens Waldemarsudde var ursprungligen hem åt prins Eugen (1865-1947) och är idag ett av Sveriges mest populära konstmuseer.