Kemisk skonsam och oerhört effektiv färgborttagning med den lätthanterliga och snabba ES-metoden med miljö avfallshantering

ES-METODEN, FÄRGBORTTAGNING

LÄNK; https://www.fargvaruhuset.se/sv/articles/2.350.61293/3m-maskeringsfilm-till-handmasker? q=3M%20Maskeringsfilm%20till%20Handmasker

Färganpassning till rätt underlag för hållbart ytskydd. För hållbar yta.
Lager efter lager, Du bestämmer hur mycket. Eller lämna av historiskt intresse. Eller lös upp och ta hand om all giftig båtbottenfärg.

Du avgör när Du ser, hur mycket som ska bort för bästa underlag, för att uppnå bästa yta inför nytt ytskydd.
Du behöver 3M Handmasker maskeringsfilm, och ES-metoden ger förutsättningar för ett ytskydd som håller längsta möjliga tid.


Hälsoanpassad skonsam färganpassning miljö med ES-metoden och ES, ES tunn, ES +, ES 1, ES 2, ES 3 eller ES 4. Du anpassar ytan som Du vill, och utan att ändra ytans pH-värde. Bara att måla nytt giftfritt skydd.

Viktig information för att lyckas med ES-metoden: inplastning som följs av inkapsling, innebär alltid ( undantag stora plåttak) inplastning för vätning, mindre lukt och väderskydd.

Gör så här för bästa inplastning och inkapsling;
1) Förbered ovanför ytan som ska behandlas, inplastning och inkapsling, genom att fästa den elektriskt laddade plastfolien, 3M Handmasker maskeringsfilm, i rulle högt inunder taket ovan väggytan. Fäst folien stadigt med silvertejp mot väggen, papperstejp för att hålla ihop plastfolien.
2) Applicera medel, tjockt, flödigt och jämnt.
3) Dra nu försiktigt ut folien, ut och ned, hela vägen, utanpå väggen, du har silvertejpen där uppe som håller emot.
Håll ut hela folien med tex. tapetborste.
4) Låt folien självhäfta statiskt mot den jämna flödiga ES produkten på väggen. Folien ska sitta kvar under verkningstiden , norm 24 timmar. För att undvika stora luftblåsor, punktera blåsor över 500 mm Tryck aldrig in folien manuellt så det flödiga förstörs.


Anpassade skonsamma miljöanpassade färgborttagningsmedel för varje situation. Du bestämmer vad som ska bort.
Du får dessa prover gratis för test av Din unika yta hos vår återförsäljare. Eller skicka namn och adress!

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Undvik den farliga gamla metoden, upphettning av gammal träyta.
Betydligt långsammare metod, och undvik att andas in farliga gaser
• Upphettning löser inte akrylat/’plastfärg’
• Ofta vill man inte ta bort alla färgskikt på byggnad som är K-märkt
• Svårt nå alla ytor med värme • Risk för brand, som dolt lindrev
• Träet hårdnar och får sämre slagseghet/KTH
• Kåda flyter ut på träyta, färg fäster inte ytan.


Värmebehandlat trä är icke lämpligt för bärande konstruktion/ KTH.

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------


ES-metoden, Byggnadsvård Kapsla in gammalt ytskydd som färg, eller lim.
Lyft upp allt organiskt ytskydd från ytan. Skjuva loss med anpassat verktyg, tex. verktyg med mässingsborst, eller på plåttak med hett vatten flatstråle.
Ta hand om avfallet, miljöavfallshantering.

Miljöanpassning av yta inför nytt ytskydd - dvs. styrd lyftning av organiskt material som tex. färg eller lim inför ommålning. Detta innebär att Du med ES-metoden kan avlägsna lager efter lager av de gamla skikten, Du bestämmer själv hur mycket som ska bort! På Instagram försöker vi också få med hashtag #kapslainlyftuppavfallshanteramiljö#,#lagerefterlager#.

Hälsoanpassad miljö:
Kapsla in = Inget farligt damm som andas in utan endast en inkapslad trögflytande massa klar för avfallshantering!


Äldre färger
Våra färglyftare kapslar in det giftiga pigmentet blyvitt i en trögflytande massa av färgborttagningsmedel och gammal färg.

Nyare färger
En ny forskningsstudie på Karolinska Institutet visar att många vattenburna färger innehåller höga halter av Kathon CG - ett allergiframkallande konserveringsmedel som orsakar allergi och eksem hos målare och konsumenter. Kapslas in med ES.

ES-metoden -Färgborttagning på vertikal yta av tex gips, puts, trä, betong eller metall:

Styrd skonsam miljö- och hälsoanpassad färgborttagning, lager efter lager. Låt tiden göra jobbet, normalt 24-48 timmar:
Applicera i TVÅ steg med ES (den avancerade) ES + (den snabba)båda med fördel inne och ute samt färglyftaren till skinn ES 1 ( ute).

Applicera i ETT steg
med ES 2 (ute och inne - sörj för god ventilation) och ES 3 (som är extratjock ES 1, mao ute), samt omhändertagande av giftiga båtbottenfärger med helt miljöanpassade ES 4.

ES tunn i stängd behållare för enheter i färgbad.

1) Applicera ett fästlager tjockt nedifrån och upp. Använd högtrycksfärgsputa, alt. pensel som spackelspade ev. långhårig roller eller borste,
2) Vänta ca 10 minuter vid 20*C, 60 min. vid min. +7*C tills ytan blir klibbig.
3) Upprepa Applicering.
4) Alltid inplastning för vätning, mindre lukt och väderskydd. Dra ut hela folien i 45 grader, låt den självhäfta mot väggen. TRYCK INTE IN DEN. Stora blåsor (från 0,5 meter) punkteras med nål.
5) ”Normalt” är 2 appliceringar vid 3 lager gammal färg - och 3 appliceringar vid 5 lager. Okulär besiktning efter första omgång; Är linoljefärgen under krackelerad?
6) Verkningstid 24 timmar - vid kyla upp till 96 timmar. Kalkyl: från 0,2 / kvm / färglager.
7) Skjuva manuellt med skrapa till sopsäck i papp med plastad insida. Egen slipad profil på metallskrapan för svåråtkomligt utrymme, t.ex. mellan bräder .
8) Skrubba och skölj med grov ny svamp och varmvatten (rugga ev. upp ytan – använd ev. vattenslang). Inget löst material får finnas kvar .
9) Hämtning till miljöavfall: alsglobal.se/ arbetsmiljoforum.se

ES-medlen orsakar ingen ändring av nuvarande pH-värde på ytanES-metoden -Färgborttagning på putsfasad:
Styrd Miljö- och hälsoanpassad färgborttagningsmetod, i detta fall – 5 *C till + 20 *C, oftast +10*C med ES 2. Utomhus på putsfasad. Sörj för god ventilation i trånga utrymmen.

1) Applicering av ES 2 eller ES 3 nedifrån och upp. Testa båda ett dygn för just denna unika putsfasad.
2) Efter 24 timmar, applicering igen av ES 2 nedifrån och upp; - nu inplastning, vi rekommenderar laddad täckfilm 3M Hand Masker, ev. alt. i Tesa eller motsvarande Stokvis. Verkningstid ytterligare 72 timmar ovanpå oljealkyd med blyvitt. - därefter skjuvning / hyvling / lyftning med mekanisk skrapa, tex. Olfa XRS-600. Hyvling med bla. blyvitt till hinkar för inlåsning i väntan på miljöavfallshantering.
3) Slutavsköljning. Om osäkerhet, välj varmvatten ur slang med anpassad svamp. Ev. rester skjuvas bort med hetvattenflatstråle, fräscht munstycke, avstånd minst 200 mm, nu uppifrån och ned, 15 liter/minut, temp. 60-62*C och 270 bar. Viktigt med skicklig hantering av högtryckspistol! Anpassa rörelsemönstret och avståndet efter ytans känslighet eller välj varmvatten ur slang och strilmunstycke .
4) Hämtning av 20 litershinkar från container som innehåller farligt avfall till miljö avfallshantering.

ES-metoden, plåttak:
Ska göras utan rengöring med penetrering på takytan, med tex roterande dvs. runda vattenstrålar innan applicering av ES produkt. Du trycker då in färgen i underlaget vilket förstör plåten / rost-skyddet med plastisk deformation.

1) Applicering på tak med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar och flatstråle. Om inte Plastisol, gör testdygn testa alla sex ett dygn på taket! Om Plastisol väljer Du den av oss framtagna färglyftaren ES 1 eller välj den produkt som är rätt för det unika objektet, ES, ES +, ES 1, ES 2 eller ES 3.
Du får prover gratis
hos våra återförsäljare, eller vi skickar om vi får Din adress. 2) Verkningstid från 1 timme- 17 timmar. Övrigt se produktblad. 3) Mekanisk skjuvning (inget skräp på marken) eller vattenskjuvning (begränsat med nedsläpp) med flatstrålemunstycke, temperatur 70 - 90*C och 60-300 bar. Anpassa tryck och avstånd munstycke till yta, efter underlag, vid färglyftning rekommenderar vi mekanisk skjuvning. Alternativ högtryckstvätt 200-270 bar, 15-18 liter/minut + hotbox.
4) I övrigt, förslutna soppåsar och hämtning till miljöavfall. Om vattenskjuvning, filtrera ht-vatten i sandbädd / avled gamla färger med miljögifter från dagvattenbrunn.

ES-metoden, golv: Lim eller färgborttagning av två komponent färg på golv inomhus utan vibrationer. Du löser upp och skjuvar bort med ES, ES + eller ES 2 till avfall. ES-metoden på fordon, fritidsbåt, flygplan, etc, etc