ANTIKVARISKA ES-METODEN MED PRESTATIONSKEMIKALIER TILL RÄTT YTA, ABSOLUT INGEN PENETRERING

ES-METODEN, FÄRGBORTTAGNING


ANTIKVARISK FÖRBEHANDLING INFÖR OMMÅLNING = ES-METODEN.


----------------------------------------------------
Här finns den viktiga statiskt laddad plastfolien till ES-METODEN;
https://www.fargvaruhuset.se/sv/articles/2.350.61373/3m-maskeringsfolie-dispenser

----------------------------------------------------
---------------------------------------------------- PLASTA IN , KAPSLA IN OCH AVFALLSHANTERA, MED ES-METODEN------------------------------------------------
----------------------------------------------------


DEN ANTIKVARISKA ES-METODEN, DEN SKONSAMMA BÄSTA OCH MILJÖANPASSADE BYGGNADSVÅRDEN, MYCKET K-MÄRKTA YTOR.
- MILJÖANPASSA FÄRGEN LAGER EFTER LAGER TILL RÄTT UNDERLAG FÖR RÄTT YTSKYDD TILL HÅLLBARHET

- MED DE ICKE FRÄTANDE MEDLEN SOM ICKE ORSAKAR ÄNDRING AV PH-VÄRDE PÅ YTAN.
ES TUNN, ES, ES +, ES 1, ES 2, ES 3 ELLER ES 4
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
- Kapsla in gammalt material som lim, eller färg.
Med ES-metoden avlägsnar Du allt organiskt, som färger från akryl, alkyd till epoxi.

Antikvariska färglösare( som ES, ES +, ES 1, ES 2, ES 3, ES 4), eller färglyftare (ES 1) allt organiskt ytskydd från ytan. OBS! Medlet ska bara på , så tjockt att det hänger men inte droppar. Jobba INTE IN medlet som när Du målar.
----------------------------------------------------


Statens Fastighetsverk och Svenska Kyrkan är sedan år 2003 användare av vår miljöanpassade ES-metoden.
Underhåll av k-märkta ytor på tex. Kammarrättens Hus, Riddarholmskyrkan, Sofiakyrkan, den stora Vasakyrkan, inne och ute, Rikssalen och Vapenhuset i Stockholms Slott, Drottningholms Slott, Stockholms Stadshus, fönsterrenoveringar ute och innertak, Rosenbad och regeringens olika fastigheter centralt Sthlm, som statsministerns bostad, inkl. fasader på Harpsund, är ex. på kända fastigheters ytor som förbehandlats med ES-metoden.

ES Tunn, i färgkar med träinredning för avfärgning, tex. Stockholms största Saluhall.
ES, till träfasad, och fönsterkarm, färg på färg, ev. ES 2 och ES 3 med lättare enstegsapplicering på fasad. Till epoxi på golv, akryl till linoljefärg. Lack på fordon, den avancerade som via tvåstegs applicering, tar lager efter lager.
ES +, fönsterrenovering, färg från färg, till spill, klotter, flygplansaluminium, tex för att avlägsna tät , ej diffusionsöppen plastfärg( latex/akrylat)
ES 1, färglyftaren till färgskinn, tex plåttak.
ES 2, putsfasad, k-märkt till Årets Fasad.
ES 2, även ES 4, fritidsbåt, upplösning av mycket giftig båtbottenfärg så miljöriktig att den inte ens kräver miljömärkning.
ES 3, fasad, tex av metall, färgen håller ihop.

- Skjuva lätt loss med hårdmetallskär på anpassad färgskrapa, tex Sandvik med utbytbara olika profilskär av hårdmetall. Skjuva med hetvatten flatstråle på plåttak. Skjuva med plastverktyg i trånga utrymmen som stuckatur, mässingsborst och profilskrapa mellan bräder. Använd skyddsglasögon och användarvänliga billiga nitrilhandskar. Släng efter dagens slut.

- Ta hand om avfallet till miljöavfallshantering. Gammal färg innehåller ofta bly. Nya vattenburna färger innehåller också skadliga medel som orsakar allergier.

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
- Miljöanpassning av yta inför nytt ytskydd - dvs. styrd lyftning av organiskt material som tex. färg eller lim inför ommålning. Detta innebär att Du med ES-metoden kan avlägsna lager efter lager av de gamla skikten.

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
DU BESTÄMMER SJÄLV HUR MYCKET SOM SKA BORT, MAO. TILL RÄTT UNDERLAG. EV. LÄMNA NÅGOT LAGER AV HISTORISKT INTRESSE.
----------------------------------------------------

FÖR NYTT RÄTT YTSKYDD OCH HÅLLBARHET

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
ANTIKVARISK hälsoanpassad miljö:
Kapsla in = Inget farligt damm som andas in utan endast en inkapslad trögflytande massa klar för avfallshantering!


----------------------------------------------------
Äldre färger
Våra färglyftare kapslar in det giftiga pigmentet blyvitt i en trögflytande massa av färgborttagningsmedel och gammal färg.

----------------------------------------------------
Nyare färger
En ny forskningsstudie på Karolinska Institutet visar att många vattenburna färger innehåller höga halter av Kathon CG - ett allergiframkallande konserveringsmedel som orsakar allergi och eksem hos målare och konsumenter. Kapslas in med ES.


----------------------------------------------------
ES-metoden -Färgborttagning på vertikal yta av tex gips, puts, trä, betong eller metall
:

Styrd skonsam miljö- och hälsoanpassad färgborttagning, lager efter lager. Låt tiden göra jobbet, normalt 24-48 timmar:
ES tunn i stängd behållare för enheter i färgbad.----------------------------------------------------
G Ö R S Å H Ä R ----------------------------------------------------

Vid vertikal eller brant yta;

1) Applicera ( ARBETA ALRIG IN SOM NÄR DU MÅLAR ) ett tjockt fästlager nedifrån och upp. Använd pensel som spackelspade ev. långhårig roller eller borste alternativ om eventuella behov, högtrycksfärgspruta ca 200 bar.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------


Typ av applicering;
--- Applicera i TVÅ steg
med ES ( jobbar för ytrent), ES + (den snabba, jobbar kortare tid, för första lagret) båda med fördel inne och ute samt färglyftaren till skinn ES 1 ( ute).

--- Applicera i ETT steg med ES 2 (ute och inne - sörj för god ventilation) och ES 3 (som är extratjock ES 1, mao ute), samt omhändertagande av giftiga båtbottenfärger med ES 4, prestationsprodukten som inte ens kräver miljömärkning.

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
2) Vänta 10-60 minuter, tills ytan blir klibbig så andra lagret fäster. Behovet är flödigt/ymnigt på båda lagren, så att medlet hänger utan att droppa.

3) Upprepa Applicering och inplastning.

4) Alltid inplastning för bättre vätning, mindre lukt och väderskydd för tex regn. Dra ut hela folien i 45 grader, låt den självhäfta mot väggen. TRYCK INTE IN DEN. Stora blåsor (från 0,5 meter) punkteras med nål. Silvertape uppe, nere och på sidorna.
NOTERA!! Nu får det regna eller snöa utan att det påverkar färgborttagningen!
5) ”Normalt” är 2 appliceringar vid 3 lager gammal färg - och 3 appliceringar vid 5 lager. Okulär besiktning efter första omgång; Är linoljefärgen under krackelerad?
6) Verkningstid 24 timmar - vid kyla upp till 96 timmar. Kalkyl: från 0,2 / kvm / färglager.
7) Skjuva manuellt med skrapa till sopsäck i papp med plastad insida. Egen slipad profil på metallskrapan för svåråtkomligt utrymme, t.ex. mellan bräder .
8) Skrubba och skölj med grov ny svamp och varmvatten (rugga ev. upp ytan – använd ev. vattenslang). Inget löst material får finnas kvar .
9) Hämtning till miljöavfall: alsglobal.se/ arbetsmiljoforum.se

ES-medlen orsakar ingen ändring av nuvarande pH-värde på ytan.ES-metoden, plåttak:
OBS! Ska göras utan föregående rengöring med penetrering på takytan, med tex roterande dvs. runda vattenstrålar innan applicering av ES produkt. Du trycker då in färgen i underlaget vilket förstör plåten / rost-skyddet med plastisk deformation.

1) Applicering på tak med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar och flatstråle. Om Plastisol väljer Du den av oss framtagna färglyftaren till färgskinn, ES 1.
2) Verkningstid från 1 timme- 17 timmar. OBS! Om inte Plastisol, gör testdygn, testa alla sex ett dygn på taket!
Du får prover gratis
hos våra återförsäljare, eller vi skickar om vi får Din adress. Övrigt se produktblad.
3) MILJÖ! Mekanisk skjuvning (inget skräp på marken) eller vattenskjuvning (begränsat med nedsläpp) med flatstrålemunstycke, temperatur 70 - 90*C och 60-300 bar. Anpassa tryck och avstånd munstycke till yta, efter underlag, vid färglyftning rekommenderar vi mekanisk skjuvning. Alternativ högtryckstvätt 200-270 bar, 15-18 liter/minut + hotbox.
4) I övrigt, förslutna soppåsar och hämtning till miljöavfall. Om vattenskjuvning, filtrera ht-vatten i sandbädd / avled gamla färger med miljögifter från dagvattenbrunn.

ES-metoden, golv: Lim eller färgborttagning av två komponent färg på golv inomhus utan vibrationer. Du löser upp och skjuvar bort med ES, ES + eller ES 2 till avfall. ES-metoden på fordon, fritidsbåt, flygplan, etc, etc

Styrd Miljö- och hälsoanpassad färgborttagningsmetod, i detta fall – 5 *C till + 20 *C, oftast +10*C med ES 2. Utomhus på putsfasad. Sörj för god ventilation i trånga utrymmen. Varför svart, jo nu ser vederbörande vad som försiktigt ska bort.

1) Applicering av ES 2 eller ES 3 nedifrån och upp. Testa båda ett dygn för just din unika putsfasad.
2) Efter 24 timmar, applicering igen av ES 2 nedifrån och upp; - nu inplastning, vi rekommenderar laddad täckfilm 3M Hand Masker, ev. alt. i Tesa eller motsvarande Stokvis. Verkningstid ytterligare 72 timmar ovanpå oljealkyd med blyvitt. - därefter skjuvning / hyvling / lyftning med mekanisk skrapa, tex. Olfa XRS-600. Hyvling med bla. blyvitt till hinkar för inlåsning i väntan på miljöavfallshantering.
3) Slutavsköljning. Om osäkerhet, välj varmvatten ur slang med anpassad svamp. Ev. rester skjuvas bort med hetvattenflatstråle, fräscht munstycke, avstånd minst 200 mm, nu uppifrån och ned, 15 liter/minut, temp. 60-62*C och 270 bar. Viktigt med skicklig hantering av högtryckspistol! Anpassa rörelsemönstret och avståndet efter ytans känslighet eller välj varmvatten ur slang och strilmunstycke .
4) Hämtning av 20 litershinkar från container som innehåller farligt avfall till miljö avfallshantering.