Färgborttagning Rosenbad hörsal - Takcare
Färgborttagning på stuckaturer i Rosenbad, hörsalen, UD

Man måste se ytskyddande åtgärder som en naturlig del i det förebyggande underhållet för att effektivt kunna motverka nötning, korrosion, kemikalieangrepp, slitage, erosion och mycket annat som förstör utrustningar och konstruktioner i metall och betong. Genom att renovera och ytbehandla med ES-Metoden, på rätt plats och på rätt sätt kan det avhjälpande underhållet ske på plats. Ett ytskyddande underhåll sparar både tid och pengar och ger dessutom en ökad livslängd.

ytskyddande åtgärder som en naturlig del i det förebyggande underhållet

Hållbart ytskydd bygger på en hållbar affär med en beprövad modell med accepterade gemensamma lösningar på gemensamt återkommande utmaningar. Takcare arbetar för att skapa ramverken och lösningarna för hållbara affärer. Hållbara affärer uppnås genom att befrämja handel, minska slöseri, öka transparensen.

Färgborttagning Rosenbad hörsal

Alla ytor i industriella och kommunala anläggningar, infrastruktur och fastigheter utsätts för olika typer av nedbrytning. Det kan vara korrosion, mekanisk nötning, kemisk påverkan, termisk påverkan, och så vidare. Det orsakar störningar i produktion och användning, intäktsbortfall, kanske förlorad goodwill, samt förbrukning av ändliga naturresurser när de förstörda konstruktionerna måste ersättas med
nya. För att inte tala om allt avfall som uppstår.

Här kommer vi på Takcare in och kan hjälpa er.

Den viktiga inplastningen med elektriskt laddad plastfolie, helst 3M Maskingplast, men Tesa och Stokvis har också självhäftande plast som fungerar